Minister Žiga by mohol byť hrdinom

Tlačová správa - 10. mája, 2013
Greenpeace Slovensko dnes doručil na Ministerstvo životného prostredia SR Petrovi Žigovi komiks, v ktorom ho zobrazuje ako potenciálneho hrdinu boja s emisným monštrom. Ministra životného prostredia SR chce takto Greenpeace vyzvať, aby pri najbližších rokovaniach o nových štandardoch Európskej únie pre emisie CO2 podporil cieľ emisií CO2 z vozidiel vo výške 95 gramov na kilometer (CO2 g/km) do roku 2020.

Pozrite si komiks.

 

„EÚ štandardy CO2 nielen znižujú vplyv automobilov na zmenu klímy, ale výrazne pomáhajú znižovať náklady EÚ na dovoz palív. Navyše nami navrhované zníženie emisií by mohlo viesť k tvorbe 350 000 nových pracovných miest do roku 2030. Týka sa to pracovných miest vo výrobe automobilových komponentov a posilnenia hospodárstva, ktoré bude výsledkom zníženia výdavkov za dovážanú ropu. A aj slovenský minister môže k tomuto posunu prispieť a stať sa takým hrdinom, ako obrazne vystihuje náš komiks,“ uviedol koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Ako ďalej dodal, je dôležité, aby nové regulácie pre emisie z automobilov neobsahovali žiadne medzery ako sú „super kredity“. Niektoré automobilky totiž požadujú, aby sa každé nízko uhlíkové vozidlo počítalo niekoľkokrát k priemeru nimi produkovaného vozového parku. To by viedlo ku kompenzáciám za znečisťujúce vozidlá pri minimálnej výrobe šetrných áut a ciele pre emisie skleníkových plynov by sa tak dosiahli len na papieri.

Na dosiahnutie ešte väčšieho zníženia emisií skleníkových plynov je nutné už v súčasnosti stanoviť aj ďalšie ciele pre rok 2025. Európsky parlamentný výbor pre životné prostredie nedávno hlasoval za stanovenie ďalších cieľov na úrovni 68 až 78 g CO2/km do roku 2025 „ak budú nižšie ciele riadne odôvodnené“. Greenpeace sa zasadzuje za cieľ, ktorý by nebol vyšší ako 60 g CO2/km. Ambiciózne ciele budú podľa environmentalistov okrem znižovania klimatickej stopy podporovať inovácie v oblasti technológií nízko uhlíkových vozidiel, ako sú elektrické a plug-in hybridné automobily.

27 krajín EÚ bude 15. mája 2013 vyjednávať o mandáte írskeho predsedníctva EÚ v tejto oblasti. Následné trojstranné rokovania s Európskym parlamentom a Európskou komisiou sú naplánované od 22. mája 2013.

Kategórie