Minister životného prostredia prisľúbil Greenpeace Slovensko zmeny

Tlačová správa - 25. januára, 2017
Minister životného prostredia László Sólymos prijal na pôde ministerstva zástupkyne organizácie Greenpeace Slovensko. Dôvodom stretnutia boli nedávno medializované vysoké hodnoty toxických chemikálií, ktoré aktivisti namerali v odpadových vodách spoločnosti Fortischem Nováky. Tie spoločnosť následne vypúšťa do rieky Nitry.

Prísnejšie a častejšie mimoriadne kontroly, zvýšenie pokút za nedodržanie povolených limitov na vypúšťanie chemikálií do odpadových vôd či zodpovednejšie zverejňovanie dokumentov zo strany úradov. To sú požiadavky na ktorých sa s ministrom životného prostredia zhodli environmentalisti.

Organizácii Greenpeace Slovensko prekážalo, že kontroly zo strany štátnych orgánov bývajú dopredu ohlásené a jednotlivé prevádzky si odbery vzoriek robia často de facto sami. Minister ich upozornil na to, že odbery prebiehajú v akreditovaných laboratóriách a to aj vtedy, keď sú za ne zodpovedné jednotlivé prevádzky. Prisľúbil však nárast mimoriadnych a neohlásených kontrol. Zmeny podľa neho v blízkom čase čakajú aj fungovanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Aktivisotm sa tiež podarilo dohodnúť svedomitejšie zverejňovanie zápisov z týchto kontrol, ktoré doteraz nie vždy fungovalo.

Sankcie pre fabriky za nedodržanie povolených limitov na vypúšťanie nebezpečných chemikálií by sa už čoskoro mali zmeniť tiež. Rezort ich plánuje navýšiť tak, aby sa prevádzkam neoplatilo znečisťovať životné prostredie. Výška nových sankcií by mala byť známa v apríli – máji tohto roku.

Ministerstvo tiež prisľúbilo, že bude dohliadať na synergický efekt v prípade vypúšťania odpadových vôd a zverejniť by tiež malo všetky vodoprávne povolenia udelené prevádzkam.

Diskusia prebehla aj na margo spoločnosti Fortischem Nováky. V tej na základe podnetu organizácie Greenpeace Slovensko vykonali ministerskú kontrolu. Jej výsledky by mali byť k dispozícii na konci februára. Spoločnosť tiež bude musieť do konca roka investovať do nových technológií. Európska právna úprava od nej žiada, aby do konca roka 2017 nahradila technológiou znečisťujúcej ortuťovej elektrolýzy alternatívou, ktorá bude šetrnješia k životnému prostrediu. Inak bude musieť výrobu, ktorá je s touto technológiou spojená, ukončiť. 

"Sme radi, že sa nám so zástupcami ministerstva podarilo načrtnúť možnosti riešenia uvedených problémov. Dôležité pre nás je ich uplatňovanie v praktickom živote slovenských štátnych inštitúcií a časový rámec ich plnenia. Podniknuté kroky budeme sledovať a komunikovať, aby dochádzalo k znižovaniu zaťaženia životného prostredia," uzavrela Ivana Kohutková, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko.  

Kategórie