Na Slovensku ročne umrie kvôli spaľovaniu uhlia 552 ľudí

Tlačová správa - 12. júna, 2013
Nová publikácia Greenpeace - Tichí zabijaci (Silent Killers), vypracovaná na základe správy Štuttgardskej univerzity ukazuje, že keď budú pokračovať všetky plánované projekty nových uhoľných elektrární v Európskej únii, tak by dodatočné emisie spôsobili každý rok 2 700 predčasných úmrtí na choroby spôsobené znečistením ovzdušia. Na Slovensku už teraz podľa štúdie kvôli uhoľným elektrárňam predčasne zomrie 552 ľudí ročne.

Správa skúma zdravotné vplyvy znečistenia ovzdušia spôsobenému každou z 300 prevádzkových veľkých uhoľných elektrární v Európskej únii, ako aj očakávaný vplyv 50 nových projektov.

„Na Slovensku spôsobia uhoľné elektrárne okolo 552 predčasných úmrtí ročne, čo je viac ľudí, ako u nás zomrie ročne pri dopravných nehodách. Toto číslo predstavuje 127 000 stratených pracovných dní a 5 910 stratených rokov života v dôsledku znečistenia z uhlia. Slovenská vláda však plánuje aj napriek týmto alarmujúcim číslam naďalej podporovať ťažbu aj spaľovanie uhlia,“ uviedol koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Znečistenie z existujúcich uhoľných elektrární v EÚ v roku 2010 vyústilo v skrátení života Európanov, ktoré je správou odhadované na celkom 240 000 stratených rokov života, čo zodpovedá 22 300 predčasných úmrtí. Spoločnosti s najhorším odhadom zdravotných dopadov sú PGE (Poľsko), RWE (Nemecko), PPC (Grécko), Vattenfall (Švédsko), ČEZ (Česká republika).

"Neexistuje nič také ako čisté uhlie. Uhoľné elektrárne sú tichými zabijakmi. Vypúšťajú milióny ton toxických plynov a častíc. Tieto emisie sa dostávajú do pľúc a krvného obehu Európanov, čo spôsobuje respiračné ochorenia, infarkty, rakovinu pľúc, astmu a ďalšie zdravotné problémy. Jediný spôsob, ako eliminovať dopady na zdravie spojené so spaľovaním uhlia v Európe je postupné vyraďovanie týchto špinavých elektrární v prospech čistých a moderných obnoviteľných zdrojov,“ dodal Pavol Široký.

Najhoršie zdravotné vplyvy v celej EÚ majú Poľské uhoľné elektrárne, pri ktorých sa odhaduje, že spôsobili viac ako 5 000 predčasných úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia v roku 2010. Poľská vláda a poľské firmy však plánujú vybudovať tucet nových elektrární, opäť najviac v EÚ.

Správa:   www.greenpeace.org/international/silentkillers

Kategórie