Na maďarsko-slovenskej hranici tiká ďalšia toxická bomba

Tlačová správa - 13. októbra, 2011
Environmentalisti dnes v Budapešti upozornili na kritický stav odkaliska pri obci Almásfüzitő , ktoré sa nachádza len pár kilometrov od Komárna, priamo na brehu Dunaja. Ochranári varujú, že odkalisko, ktoré obsahuje červený kal, je v nevyhovujúcom technickom stave a žiadajú maďarské úrady, aby bolo čo najskôr odstavené z prevádzky. Tvrdenia Greenpeace dnes na tlačovej besede potvrdil aj profesor Karl E. Lorber, z Inštitútu pre udržateľné odpadové hospodárstvo rakúskej univerzity v Leobene.

„Potenciál nebezpečenstva odkaliska v Almásfüzitő klasifikujeme ako vysoký. Je tu predpoklad úniku nebezpečných látok do životného prostredia, najmä v prípade záplav, extrémnych zrážok či zemetrasenia. Z môjho pohľadu je nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia a začať konať,“ uviedol Prof. Karl. E. Lorber.Odkalisko s červeným kalom pri obci Almásfüzitő je podobné, ako odkalisko v Ajke, ktorého hrádza sa minulý rok pretrhla a spôsobila ekologickú haváriu. Podľa zistení Greenpeace je v technickom stave odkaliska niekoľko závažných problémov, napriek tomu maďarské úrady predĺžili minulý rok prevádzkovateľovi Tatai Környezetvédelmi Zrt. povolenie na prevádzku.

„Spoločnosť získala povolenie napriek faktu, že odkalisko nedisponuje základným systémom  izolácie a zadržiavania nebezpečných látok,  znečisťujúce látky unikajú do podzemných vôd a pravdepodobne aj do Dunaja. Medzi odkaliskom a Dunajom však nie je nainštalovaný žiadny monitorovací systém. Ten je len na opačnej strane odkaliska a merania z týchto monitorovacích studní ukazujú nadlimitné hodnoty nebezpečných látok,“ povedal kampanier Greenpeace Maďarsko, Balázs Tömöri.

Greenpeace už upozornil na nebezpečné odkalisko na konci septembra, kedy na jeho povrchu vytvorili aktivisti veľký nápis STOP. Organizácia žiada zodpovedné maďarské úrady, aby okamžite zastavili povolenie na prevádzku a dovoz ďalšieho odpadu na odkalisko. Aktivisti požiadali aj maďarskú vládu, aby prijala všetky legislatívne rámce Európskej únie tak, aby bolo v Maďarsku zodpovedne nakladané s nebezpečným odpadom podľa princípov trvalej udržateľnosti.