Návrh klimatických opatrení EU je sklamaním

Tlačová správa - 22. januára, 2014
Európska komisia dnes vydala balík návrhov týkajúcich sa klímy a energetickej politiky EÚ do roku 2030, ktorý je podľa Greenpeace veľkým sklamaním. Podľa organizácie tento návrh pre občanov znamená menej zelených pracovných miest, väčšiu závislosť na drahých fosílnych palivách a kratší život kvôli znečisteniu.

Iba záväzné a dôveryhodné ciele pre obnoviteľné zdroje energie s ambicióznym cieľom znižovania CO2 emisií môže posunúť transformáciu energetického systému EÚ dopredu. Vlády EÚ musia teraz ukázať či dokážu brániť klímu prostredníctvom podpory čistej energie a napraviť návrhy do ambicióznej podoby.

„Záväzný a vyšší cieľ pre rozvoj obnoviteľných zdrojov slovenskej ekonomike neublíži ani nebude bremenom pre naše domácnosti, ako tvrdia niektorí politici. Celkové priame a skryté dotácie do fosílnych zdrojov a jadrovej energie sú oveľa vyššie ako do obnoviteľných zdrojov. Veľký rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v mnohých európskych krajinách, ako napríklad v Nemecku, znižuje ceny silovej elektriny spotrebiteľom aj na Slovensku,“ uviedol koordinátor kampaní Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Európski ministri energetiky a životného prostredia budú o návrhu komisie pravdepodobne diskutovať 3. a 4. marca.  Následne 21. a 22. marca budú hlavy štátov a vlády EÚ organizovať špeciálny summit EÚ, ktorého cieľom bude dosiahnutie dohody. Od komisie sa potom očakáva, že vydá návrh záväznej legislatívny v druhej polovici roka 2014.

Greenpeace žiada záväzný EÚ 2030 cieľ znížiť domáce emisie aspoň o 55 %, záväzne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 45 % a pre energetickú účinnosť cieľ 40 %. Ciele by mali byť záväzné nielen pre európsky priemer ale aj pre jednotlivé členské krajiny.


Prehľad kľúčových bodov v návrhu:

Uhlíkový cieľ – 40 % alebo 33 % ?
Komisia navrhla záväzný cieľ EÚ znížiť emisie oxidu uhličitého o 40 % (bez kompenzácií - offsetov) do roku 2030 v porovnaní s úrovňou v roku 1990.

To je nedostatočné, pokiaľ chce EÚ zaistiť svoj ​​spravodlivý podiel na globálnom znížení emisií, ktoré sú potrebné na udržanie globálneho otepľovania v bezpečných úrovniach. Cieľu 40 % sa tiež nepodarí oživiť chorľavý trh s uhlíkom. Výskum ukazuje, že pokiaľ nebude trh s uhlíkom fixovaný, dôjde k oslabeniu cieľu do roku 2030 o sedem percentuálnych bodov, čo znamená, že cieľ 40 % by mohol byť v skutočnosti iba 33 % [1].

Cieľ pre obnoviteľné zdroje - spomalenie
Komisia navrhla záväzný cieľ EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 27 % priemerne do roku 2030.

Obnoviteľné zdroje však majú potenciál dodávať takmer polovicu všetkej energie v Európe do roku 2030 [2] . Cieľ dosiahnuť iba 17 % by oslabil schopnosť Európy transformovať svoj ​​energetický systém. Mohol by mať iba obmedzený vplyv na európsku závislosť na dovoze fosílnych palív [3] a ponechať Európanov a podniky vystavené kolísaniu cien energií.

Trh s uhlíkom (ETS) - Stále žiadne trvalé riešenie

Legislatívny návrh Komisie vyzýva na vytvorenie rezervy stability emisných kvót uhlíka od roku 2021. Povolenky by boli vyradené z trhu s uhlíkom postupne a po celé obdobie obchodovania, v závislosti od objemu kvót v systéme.

Rezerva stability by vzala z trhu len časť z dvoch miliárd nadbytočných kvót z ETS systému a nebude to dostatočne rýchlo na podstatný vplyv na cenu uhlíka. Vrcholom tohto návrhu je neexistujúca záruka, že sa nadbytočné kvóty v budúcnosti znovu nevrátia na ETS trh. Iba trvalé zrušenie nadbytočných emisných povoleniek a prísne ciele pre rok 2030 môžu zabezpečiť, že bude trh s uhlíkom viesť k zeleným investíciám.

 
Poznámky:

[1] Ecofys report, 11 June 2013:http://www.ecofys.com/en/publication/the-next-step-in-europes-climate-action/

[2] CDC Climat Research, October 2013:http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/cdc_climat_recherche_tendances_carbone_no_84_eng.pdf

[3] International Energy Agency, 24 May 2012, Europe’s oil bill set to reach USD500 billion in 2012:http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2012/may/name,27221,en.html

[4] European Environment Agency report, October 2013: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013

obil: 0905 921 918