Návšteva MAAE: Jadrová propaganda alebo snaha o najvyššiu bezpečnosť

Tlačová správa - 22. októbra, 2013
Organizácia Greenpeace pri príležitosti dnešnej návštevy generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Yukiya Amana na Slovensku opätovne upozorňuje na nedostatky v procesoch povoľovania jadrovej elektrárne Mochovce 3, 4. Kým environmentalisti predpokladajú, že dnes odznie veľa vyhlásení o dôležitosti jadrovej energetiky, netreba podľa nich zabúdať, že presadzovanie jej využívania sa na Slovensku deje aj za cenu porušovania zákonov a medzinárodných dohovorov.

„Obávame sa, že pôjde o ďalšiu jadrovú propagandu namiesto serióznej, kvalitnej a nezávislej kontroly bezpečnosti jadrových elektrární. Ani výhra súdneho sporu na Najvyššom súde SR nám nezaručila, aby Úrad jadrového dozoru začal pristupovať k celému procesu zodpovedne. Práve ÚJD by mal byť dozorným orgánom, ktorý ma dohliadať na zákonné postupy a čo najvyššiu bezpečnosť pri využívaní jadrovej energetiky s cieľom ochrany obyvateľov. Ak samotný dozorný orgán nedodržuje zákony, ako mu môžeme veriť, že sa stará dostatočne o bezpečnosť obyvateľov Slovenska?,“ povedal koordinátor kampaní Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Návšteva generálneho riaditeľa MAAE sa deje v čase keď Úrad jadrového dozoru (ÚJD) podľa Greenpeace predvádza paródiu na verejné posudzovanie dokumentácie o JE Mochovce. Zo sprístupnenej dokumentácie totiž nie je možné posúdiť kvalitu a bezpečnosť tejto elektrárne. Kľúčové informácie v dokumentácii sú totiž začiernené alebo vybielené v takej miere, že nikto nedokáže dokumentáciu posúdiť.

ÚJD musel opätovne začať rozkladové konanie[1] po tom, čo organizácia Greenpeace vyhrala 5 rokov trvajúci súdny spor na Najvyššom súde SR[2]. Podľa Greenpeace je zarážajúce, že celý posudzovací proces zároveň prebieha v čase, kedy je elektráreň vo výstavbe. Organizácia sa pýta, ako chce ÚJD zaručiť zapracovanie prípadných zmien v projekte, pokiaľ aj počas rozkladového konania nezastaví výstavbu elektrárne?

Greenpeace Slovensko si myslí, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu aby sa mala zasadiť o seriózny proces verejného posúdenia mochoveckej dokumentácie, pozastavenie výstavby elektrárne pokým nebude ukončený povoľovací proces a cezhraničné posúdenie vplyvov elektrárne na životné prostredie. V opačnom prípade je celý súčasný proces iba fraška a dnešná návšteva generálneho riaditeľa MAAE iba jednou z ďalších atómových propagánd súčasnej vlády.[1] http://www.ujd.gov.sk/ujd/web.nsf/$All/1EDFDDE44F521F35C1257BCF0041790A

[2] http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/tlacove_spravy/scan-ns-sr-gp.tif

Kategórie