Oficiálne stanice na sledovanie radiácie vo Fukušime sú nespoľahlivé

Tlačová správa - 26. októbra, 2012
Po nových minulotýždňových kontrolách rádioaktívnej kontaminácie v meste Fukušima a silne kontaminovanom meste Iitate, odborníci Greenpeace zistili, že oficiálne monitorovacie stanice systematicky podceňujú radiačnej riziká pre obyvateľstvo. Ich zistenia taktiež odhalili, že vládne dekontaminačné práce sú aj naďalej nedostatočné. Problémom je hlavne to, že dekontaminačné práce smerujú hlavne do evakuovaných oblastí, a nie tých, ktoré sú husto osídlené.

26. októbra 2012 Monitorovanie radiácie

Monitorovanie oblastí v okolí havarovanej Fukušimy.

Viac ako 75 % zo 40 štátnych monitorovacích miest, ktoré kontrolovali experti Greenpeace v meste Fukušima ukazujú nižšiu úroveň radiácie, než je v ich bezprostrednom okolí, s úrovňami kontaminácie do 25 metrov od miesta merania až šesťkrát vyššími ako v mieste štátnej stanice.

"Oficiálne monitorovacie stanice sú umiestnené v oblastiach, ktoré úrady dekontaminovali, ale z našich výsledkov merania vyplýva, že len pár krokov od týchto zariadení úroveň radiácie výrazne vzrastá. Obávame sa, že tieto stanice poskytujú verejnosti falošný pocit bezpečia,"
povedala radiačná expertka Greenpeace International Dr. Rianne Teule.

"Dekontaminácia môže mať pre zníženie úrovne radiácie významný prínos, ale zdá sa, že vláda dosiahla len malý pokrok v celkových sanačných prácach, pretože v meste Fukušima zostalo veľa tzv. hot spotov, miest s vysokou koncentráciou radiácie," povedala Teule. "Napríklad v dekontaminácii detských ihrísk a ďalších oblastí potrebných k ochrane tých najzraniteľnejších, nebol dosiahnutý dostatočný pokrok ani po viac ako roku a pol od havárie troch reaktorov v elektrárni Fukušima Dajiči."

Greenpeace tiež skontroloval oblasti v Iitate, kde vláda rozdelila obyvateľov do rôznych úrovní rizika s cieľom pripraviť znovu osídlenie po dekontaminácii. Radiačný monitorovací tím však zistil, že vyčistenie oblasti skúšobnej dekontaminačnej obce Kusano je zatiaľ nedostatočné, s úrovňou radiácie až 5 mikrosievertov za hodinu (uSv/h) nájdenou v rezidenčnej štvrti. Experti Greenpeace tiež našli hot spoty na úrovni 13 uSv/h v továrni, ktorá v septembri 2012 dostala povolenie na obnovenie prevádzky a úroveň 9 uSv/h pri vchode do neďalekého obydlia.

"Na rozdiel od mesta Fukušima sme v celej oblasti Iitate videli veľa dekontaminačných pracovníkov, ale vzhľadom k hornatému a husto zalesnenému charakteru tohto regiónu sú tieto snahy v najlepšom prípade zavádzajúce, pretože vyčistenie je veľmi ťažké a riziko ďalšej kontaminácie vysoké," povedal Kazu Suzuki, koordinátor energetickej kampane Greenpeace Japonsko.

"Ľudia sa k svojim životom v Iitate nemôžu vrátiť, ak sú ich domovy, podniky alebo farmy kontaminované. Jeden dom alebo kancelária môžu byť vyčistené, ale je veľmi nepravdepodobné, že celý areál bude úplne zbavená radiačných rizík v priebehu najbližších niekoľkých rokov. Pre týchto ľudí je veľmi ťažké znova vybudovať svoje komunity,“ povedal Suzuki.

"Vláda pokračuje v zľahčovaní radiačných rizík a dáva falošnú nádej obetiam tejto jadrovej katastrofy, pričom by mala robiť smutné, ale nutné a tvrdé rozhodnutia o tom, že dotknuté komunity sa musia vo svojich životoch pohnúť ďalej, a za to ich spravodlivo kompenzovať,"

Kategórie