Pomôže vláda 25 000 domácnostiam?

Tlačová správa - 10. októbra, 2012
Na dnešnom rokovaní vlády by sa v rámci diskusie o štátnom rozpočte malo preberať, koľko z celkového balíka financií získaného z predaja emisií na rok 2013 pôjde do štátneho rozpočtu. Podľa organizácie Greenpeace je kľúčové, aby tieto zdroje neskončili ako neadresný príjem štátneho rozpočtu, ale aby vláda využila jedinečnú šancu podporiť zelený rast a rozvoj nových pracovných miest.

„Doterajšie rokovania naznačujú, že sa ministerstvo financií bude snažiť utopiť čo najviac z emisných peňazí v štátnom rozpočte. Išlo by o veľmi zlé rozhodnutie. Peniaze od znečisťovateľov nesmú skončiť ako neadresný príjem štátneho rozpočtu, ani sa nesmú vracať naspäť znečisťovateľom. Ak sa tak stane, sú vyjadrenia z programového vyhlásenia vlády o vytváraní zelených pracovných miest iba prázdne frázy,“ uviedol klimatický kampanier Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Vláda na svojom 27. zasadnutí prerušila rokovanie o zákone o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý mal určiť rozdelenie financií získaných z budúceho predaja emisií. Dôvodom bola snaha Ministerstva financií získať tieto zdroje ako príjem štátneho rozpočtu.

Greenpeace nesúhlasí ani so samotným rozdelením financií, ktoré vyplýva z navrhovaného zákona. V prípade, že sa celková suma zníži, bude to podľa environmentalistov znamenať, že podľa navrhovaného rozdelenia pôjde na zelené projekty pre domácnosti a verejné budovy nedostatočná suma. Práve podpora takýchto projektov by mohla slovenským obyvateľom priniesť viaceré výhody. Príkladom môže byť Francúzsko, ktorého prezident rozhodol, že krajina použije 100% z emisných aukcií na ambiciózny program energeticky efektívnej renovácie budov.

„Štát nemá problém schvaľovať investičné stimuly pre sedem firiem vo výške 56 mil. eur, ale slovenským domácnostiam pomôcť nechce. Spomínané stimuly udržia alebo vytvoria 1 900 pracovných miest, ale predpokladaných 100 mil. eur od znečisťovateľov môže udržať alebo vytvoriť až 10 000 pracovných miest. Francúzi sa nerozhodli pre podporu energetickej efektívnosti náhodou, slovenská cesta však zatiaľ vyzerá inak,“ dodal Pavol Široký.

Greenpeace Slovensko predstavil v letných mesiacoch ministrom životného prostredia a  hospodárstva program na podporu úspor energie a obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a verejných budovách. Ten by mohol v priebehu nasledujúcich ôsmich rokoch pomôcť znížiť spotrebu energií a výdavky okolo 200 000 domácnostiam (25 000 ročne), znížiť emisie CO2 o 3 – 5 % a zamestnať okolo 10 000 ľudí.

Verejnú výzvu adresovanú predsedovi vlády, ktorú spustil Greenpeace so žiadosťou o využitie výnosov z emisných aukcií na podporu zelených pracovných miest a úspory energií za jeden a pol týždňa podpísalo vyše 2 500 ľudí (http://-.nieuhliu.sk/PSDWzK).

Kategórie