Skvelé správy! Používanie troch neonikotínoidov je zakázané!

Tlačová správa - 27. apríla, 2018
Šestnásť európskych štátov podporilo návrh na zákaz troch neonikotínoidov, ktoré sú nebezpečné pre včely. Slovensko sa spolu s ďalšími siedmimi krajinami zbabelo zdržalo hlasovania.

Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Švédsko,
Potrugalsko, Írsko, Slovinsko, Estónsko, Cyprus, Luxembursko a Malta patria medzi
progresívne krajiny, ktoré návrh Európskej komisie na zákaz vonkajšieho používania troch
neinikotínoidov podporilo. Spolu tak reprezentujú 76, 1 % európskej populácie. Proti zákazu sa postavili Rumunsko, Česká republika, Maďarsko a Dánsko. Belgicko, Fínsko, Bulharsko, Poľsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko sa zdržali hlasovania.

“Je poľutovaniahodné, že Slovensko tento zákaz nepodporilo. A to aj napriek vedeckým
dôkazom o rizikách, ktoré neonikotínoidy predstavujú pre včely. Slovensko tak ignoruje hlas viac ako 50 000 ľudí, ktorí svojim podpisom pod našu petičnú výzvu žiadali zákaz používania neonikotínoidov. Neberie na vedomie ani postoj ľudí z včelárskej komunity, ktorí poukazujú na katastrofálne dôsledky týchto látok na ich včelstvá. Slovensko tým opäť dalo najavo, že ekosystémy, pre ktorých funkčnosť sú včely nenahraditeľné, a od ktorých závisí náš život, nie sú dôležité”, komentovala stanovisko Slovenskej republiky Katarína Juríková, koordinátorka kampane Jedlo pre život v Greenpeace Slovensko.  

Zákaz používania troch neonikotínoidov takto rozšíril predchádzajúci čiastočný zákaz z roku 2013. Ten platil pre látky imidakloprid a klotinanidín od firmy Bayer a tiametoxám od
spoločnosti Syngenta. Vstúpením nového zákazu do platnosti už nebude možné používanie
týchto látok. V trvalých skleníkoch bude ich používanie naďalej možné (1) .

Vedecké výskumy dokazujú, že aj ďalšie pesticídy sú nebezpečné pre včely a iný prospešný
hmyz. Patria medzi ne aj štyri neonikotínoidy autorizované v EÚ (acetamiprid, tiakloprid,
sulfoxaflor, flupiradifuron) a pesticídy ako cypermetrin, deltametrin a chlorpyrifos. 

“Zákaz troch neonikotínoidov považujeme iba za začiatok. Ignorovanie významne negatívneho vplyvu agrochemických látok na včely môže viesť k tomu, že poľnohospodári jednoducho nahradia zakázané látky inými, ktoré sú povolené a rovnako nebezpečné pre ekosystémy. Je načase, aby sme rapídne znížili používanie pesticídov a podporovali prechod na ekologické poľnohospodárske systémy,” uzavrela Juríková.

---------------------------

1 Zákaz hovorí, že “Členské štáty musia klásť dôraz na to […], že včely sú látkam vystavené cez spotrebu kontaminovanej vody pochádzajúcej z trvalých skleníkov”. Neodporúča však žiadne obmedzenie. Vedecké dôkazy však poukazujú na to, že neonikotínoidy presakujú do pôdy okolo skleníkov, kontaminujú vodné zdroje a
ohrozujú včely.