Stanovisko Greenpeace International ku kurzovým stratám

Tlačová správa - 16. júna, 2014
Greenpece International plne chápe, že jeho podporovatelia a darcovia sú právom prekvapení a sklamaní stratou 3,8 milióna eur, ktorá je následkom chybnej výmeny kurzov.

Ospravedlňujeme sa našim podporovateľom za rad chýb, ktorý viedol k strate.

Zároveň chceme uistiť ľudí, že podnikáme všetky možné kroky k tomu, aby sme vylúčili možnosť, že sa takáto strata ešte niekedy zopakuje.

Ako organizácia, ktorá je aktívna vo viac ako 40 krajinách sveta, je Greenpeace International príjemcom financií vo viacerých menách, ktorých hodnota sa môže rapídne zmeniť.

Straty sú výsledkom niekoľkých chybných rozhodnutí zamestnanca finančného oddelenia Greenepace International, ktorý konal mimo svojich právomocí a bez dodržania potrebných procedúr. Greenepace International tak vstúpilo do zmlúv na nákup zahraničnej meny s fixným kurzom, kým kurz eura posilnil. Toto spôsobilo stratu 3,8 milióna eur oproti inej mene.

Napriek tomu, že zamestnanec považoval svoje konanie za najlepšie v záujme organizácie a nie je dôkaz, že by mu išlo o osobný zisk, už bol prepustený zo svojej pozície.

Pokračujeme v preverovaní všetkých možností, ktoré sú spojené s chybou a pochybením procedúr. Sme presvedčení, že kroky, ktoré sme už podnikli zaručia, že podobná situácia sa už nezopakuje.

Rada Greenpeace International nariadila kompletný nezávislý audit, aby zistila, ako sa mohla táto chyba udiať a aby zlepšila interné procesy.

Výročná správa Greenpeace International za rok 2013, ktorá má byť zverejnená v auguste, preukáže deficit 6,8 milióna eur, z čoho 3,8 milióna je spôsobených chybným rozhodnutím pri manažmente zahraničných mien.

Greenepace International mal príjem 72,9 miliónov eur v roku 2013, čo je len časť svetového rozpočtu, ktorý predstavuje 300 miliónov eur.

Greenpeace môže existovať len vďaka dôvere, ktorú do nás vkladajú naši podporovatelia. Aby sme zachovali našu nezávislosť neprijímame dary od vlád, korporácií a závisíme preto na miliónoch individuálnych darcoch na celom svete.  Sme nesmierne vďační za ich podporu a rozhodnutí zaručiť, že ich dôvera nebude zneužitá.

Straty nahradíme úpravami v plánoch investícií do zmeny infraštruktúry v nasledujúcich dvoch až troch rokoch. Žiadne peniaze nebudú stiahnuté z kampaňových aktivít na ochranu klímy, oceánov, pralesov a vzácneho životného prostredia.

Straty Greenpeace International nemajú žiaden vplyv na fungovanie a financie pobočky Greenpeace na Slovensku.

 

Kategórie