Greenpeace vzducholoď: Hnedé uhlie nepotrebujeme!

Tlačová správa - 22. októbra, 2012
Organizácia Greenpeace Slovensko dnes v Novákoch upozornila na nezmyselnosť, s akou chce Vláda SR pomocou výnosov z emisií podporovať ťažbu a spracovanie hnedého uhlia. Urobila tak netradičným spôsobom, pomocou vzducholode, ktorá niesla odkaz: Ak toto prečítate, dýchate znečistenie z uhlia. Environmentalisti už vyzvali slovenskú vládu, aby smerovala výnosy z emisií do projektov, ktoré by pomohli aj miestnym ľuďom a nie len priemyselným podnikom.

„Slovenská vláda podporuje odvetvie, ktoré už roky nie je schopné bez štátnych dotácií prežiť a je len otázkou času, kedy úplne zanikne. Jediným argumentom pre túto podporu je zamestnanosť na hornej Nitre, ktorá však už mohla byť dávno vyriešená. Práve jednostranná podpora priemyslu bez akýchkoľvek dlhodobejších riešení pre ľudí udržuje miestne obyvateľstvo v nezávideniahodnej situácii. Je načase začať v týchto regiónoch podporovať pracovné miesta, ktoré sú pre ľudské zdravie menej rizikové a pomôžu ľuďom pripraviť sa na neodvratnú budúcnosť zastavenia ťažby,“ uviedol Pavol Široký, koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko.

Vláda i napriek jasným ukazovateľom o ekonomickej, environmentálnej a zdravotnej nevýhodnosti  tohto odvetvia naďalej podporuje využívanie nekvalitného hnedého uhlia. Navyše plánuje na tieto účely použiť budúce výnosy z predaja emisií skleníkových plynov, ktoré by mali byť použité na znižovanie produkcie CO2.

„Na podporu ťažby a spaľovania uhlia išlo na Slovensku v rokoch 2007 - 2012 takmer pol miliardy eur[1]! Keby bola aspoň polovica tejto podpory presmerovaná do zatepľovania a renovácie budov, tak mohol štát vytvoriť a udržať okolo 6 000 pracovných miest. To je viac ako pracuje v oblasti ťažby a spracovania hnedého uhlia na Slovensku – 4 464 ľudí,“ doplnil Pavol Široký.

Podľa štúdie Európskej environmentálnej agentúry[2] z roku 2009 sú emisie CO2 z uhoľnej elektrárne Nováky zodpovedné ročne za škody na zdraví a životnom prostredí vo výške 82 miliónov eur. Celkovo spôsobia ročne na Slovensku emisie CO2 škody za vyše 700 mil. eur. Pritom hnedé uhlie zabezpečuje na Slovensku iba niečo medzi 6 - 8 % zo spotreby elektriny na Slovensku, nejde teda o nenahraditeľný zdroj.

Greenpeace vyzýva vládu aj zodpovedné ministerstvá, aby presmerovali súčasnú finančnú podporu z uhlia do tvorby reálnych zelených pracovných miest v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov, ekologického poľnohospodárstva alebo verejnej dopravy. Greenpeace navrhuje zavedenie dotačného programu pre domácnosti a verejné budovy, ktorý už organizácia v letných mesiacoch predstavila ministerstvu životného prostredia a ministerstvu hospodárstva.[1] Inštitút finančnej politiky – Komentár 2011/9 - Podpora na baníka predstavuje dvojnásobok jeho hrubej mzdy: http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=7881&documentId=5824

[2] European Environmental Agency  - Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe: http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution

Kategórie