Väčšina obyvateľov košického kraja nesúhlasí s ťažbou uránu

Tlačová správa - 15. apríla, 2013
Vyše 79 % občanov Košického samosprávneho kraja vyjadrilo nesúhlas s prípadnou ťažbou uránu v tomto regióne. Podporu plánovanej ťažbe vyjadrilo len niečo vyše 5 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý v Košickom VÚC, na vzorke 1008 respondentov, vekovej skupiny nad 18 rokov, realizovala agentúra Polis Slovakia medzi 5. až 9. aprílom 2013. Prieskum sa uskutočnil na objednávku organizácie Greenpeace.

Na otázku: „Súhlasili by ste s tým, aby sa vo Vašom VÚC začalo s ťažbou uránu?“ odpovedali respondenti nasledovne:

            Áno                                                                5,1 %

            (z toho, rozhodne áno 1,8 % a skôr áno, ako nie 3,3 %)

             Nie                                                                 79,2 %                                              

            (z toho, rozhodne nie 64 % a skôr nie, ako áno 15,2 %)

             Neviem                                                          15,7 %

„Vedeli sme, že ľudia nesúhlasia s tým, aby sa na území Košického samosprávneho kraja ťažil urán.  Chýbali nám však konkrétnejšie údaje. Teraz ich máme a ja som rád, že sú aj napriek rozsiahlej PR kampani banskej spoločnosti, ktorá skúma uránové ložisko nad Košicami, jednoznačné!  Vyše 79 % občanov tohto VÚC proti prípadnej ťažbe, to je veľmi jasný signál politikom tak na národnej, ako aj  na regionálnej úrovni. Pevne verím, že politici vypočujú hlas verejnosti a po geologickom prieskume akékoľvek plány na začatie ťažby uránu odmietnu,“ povedal riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman. 

Téma prípadnej ťažby uránu na Slovensku patrí v posledných 5 rokoch k najvýraznejším a najviac diskutovaným environmentálnym témam. Petíciu proti plánovanej ťažbe uránu, ktorú environmentalisti v roku 2009 predložili NR SR podporilo vyše 113 000 občanov. Dodnes je táto petícia najväčšou environmentálne orientovanou petičnou akciou v histórii Slovenska.

Mimoriadna bola začiatkom tohto roka aj reakcia verejnosti na pokus zmeniť geologický zákon v prospech prieskumu uránových rúd. Organizácii Greenpeace a skupine košických občianskych iniciatív sa v priebehu 6 hodín podarilo získať 500 podpisov potrebných na akceptovanie hromadnej pripomienky verejnosti v legislatívnom procese. Celkovo podporilo environmentalistov počas medzirezortného pripomienkového konania vyše 7000 ľudí. Rezort životného prostredia nakoniec vypočul hlas samospráv, environmentalistov a širokej občianskej verejnosti a garantoval zachovanie dnešných právomocí samospráv, ktoré sa tak aj naďalej budú môcť rozhodnúť, či na svojom území uránový prieskum povolia, alebo nie.

Kategórie