Včely v Európe ohrozuje kontaminovaný peľ

Tlačová správa - 16. apríla, 2014
Viac ako dve tretiny peľu, ktoré včely medonosné nazbierajú na Európskych poliach a prinesú do svojich úľov, aby nakŕmili larvy, je kontaminovaný zmesou viac ako 17 rôznych toxických pesticídov. Je to šokujúci výsledok novej štúdie, ktorú Greenpeace International dnes vydal ako súčasť európskej kampane za záchranu včiel a poľnohospodárstva. V zozname chemikálií, ktorých prítomnosť v peli sa preukázala, figurujú od insekticídov a akaricídov až po fungicídy a herbicídy.

„Rovnako ako vo zvyšku Európy aj naše včely trpia nadmerným a nevhodným používaním chemikálií. Práve preto sme sa rozhodli pripojiť aj na Slovensku ku kampani za ich ochranu. Napriek tomu, že na Slovensku vzorky testované neboli, situácia u nás nie je rozdielna od testovaných krajín. Slovenskí včelári sa už dlhšie sťažujú na problémy s otravami včiel, ktoré pramenia z nesprávneho a nadmerného používania pesticídov,“ povedala koordinátorka kampane na ochranu včiel Miriam Rajterová.

Štúdia, ktorá analyzuje zvyšky pesticídov, ktoré sa nachádzajú v materskej kašičke a vo vzorkách peľu včely medonosnej,  je najväčšia svojho druhu v Európe a obsahuje viac ako 100 vzoriek z 12 krajín. Celkovo bolo vo vzorkách identifikovaných až 53 rôznych chemikálií. Štúdia je podľa Greenpeace obrazom toxicity súčasného európskeho systému poľnohospodárstva.

„Táto štúdia je dôkazom zlého nastavenia nášho poľnohospodárstva založeného na intenzívnom používaní veľkého množstva pesticídov a monokultúrach. Poľnohospodárstva, ktoré je ovládané veľkými agrochemickými firmami ako Bayer, Syngenta a BASF. Výsledky štúdie poukazujú na potrebu zmeny od industriálneho poľnohospodárstva smerom k ekologickému poľnohospodárstvu“, doplnila Rajterová.

Analýza Greenpeace potvrdzuje aj výsledky nedávno vydanej štúdie, ktorú vykonal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). V tejto štúdii EFSA uvádza obrovské medzery vo vedomostiach týkajúcich sa zdravia včiel a iných opeľovačov, zahŕňajúc účinky zmesí chemikálií a vyzýva Európsku úniu a jednotlivé členské štáty, aby túto medzeru doplnili ďalším výskumom.

V súvislosti s výsledkami štúdie a odporúčaniami EFSA Greenpeace vyzýva Európsku komisiu a národných zákonodárcov, aby rozšírila rozsah zákazu používania štyroch pre včely škodlivých pesticídov a úplne zakázala ďalšie tri pesticídy, ktoré boli identifikované ako najviac škodlivé pre včely a iné opeľovače. Potrebné je tiež nastaviť ambiciózne európske plány na lepšie zhodnotenie vplyvu pesticídov na opeľovače a zredukovanie ich používania.  V neposlednom rade je podľa Greenpeace potrebné, aby EÚ podporovala výskum a vývoj alternatív k chemikáliám používaných na kontrolovanie škodcov a propagovala implementáciu praktík ekologického poľnohospodárstva.