Viac než 50 tisíc ľudí odoslalo ministerke pôdohospodárstva jasný odkaz: nebezpečné pesticídy, ktoré škodia včelám, tu nechceme!

Tlačová správa - 9. mája, 2017
Aktivisti Greenpeace Slovensko odovzdali na ministerstve pôdohospodárstva petíciu proti neonikotínoidom – chemickým látkam, ktoré zabíjajú včely. Tú do dnešného dňa podpísali desaťtisíce ľudí. Cieľom aktivistov je presvedčiť ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (SNS), aby Slovensko podporilo na európskej úrovni úplný zákaz týchto jedovatých látok.

Aktivisti odovzdali petičné hárky symbolicky uložené v úľoch – tzv. plemenáčoch, v spoločnosti niekoľkých včelárov a včelárok. Práve včelárov sa používanie neonikotínoidov často bolestivo dotýka – na úhyny včiel v dôsledku škodlivých chemických postrekov poukazujú pravidelne.

9. mája 2017

Aktivisti odovzdali na ministerstve pôdohospodárstva petičné hárky symbolicky uložené v úľoch – tzv. plemenáčoch, v spoločnosti niekoľkých včelárov a včelárok. Práve včelárov sa používanie neonikotínoidov často bolestivo dotýka – na úhyny včiel v dôsledku škodlivých chemických postrekov poukazujú pravidelne.

 

Podpisy pod online petičnú výzvu www.bezpesticidov.sk zbierali vyše roka. Jednou z hlavných požiadaviek je aby Slovensko na európskej úrovni hlasovalo za úplný zákaz používania neonikotínoidov. Tieto látky totiž preukázateľne predstavujú vysoké riziko pre včely iné opeľovače.  Greenpeace ďalej žiada o prepracovanie Národného akčného plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov, ako aj obmedzenie ďalších nebezpečných pesticídov v budúcnosti.

9. mája 2017

Aktivisti odovzdali petičné hárky symbolicky uložené v úľoch – tzv. plemenáčoch, v spoločnosti niekoľkých včelárov a včelárok. Práve včelárov sa používanie neonikotínoidov často bolestivo dotýka – na úhyny včiel v dôsledku škodlivých chemických postrekov poukazujú pravidelne.

 

„Ministerka musí začať počúvať hlas ľudí. Vyše 50-tisíc občanov jej jednoznačne povedalo, že si tieto škodlivé látky na Slovensku neželá a že je za ich úplný zákaz na európskej úrovni. Očakávame, že Slovensko sa prestane vyhovárať tak, ako doteraz, a začne podnikať reálne kroky k radikálnemu znižovaniu postrekov. Dostali sme tisíce e-mailov od ľudí a hovorili sme s desiatkami včelárov, ktorí naše požiadavky podporujú,“ uviedla Katarína Juríková, koordinátorka kampane Jedlo pre život z Greenpeace Slovensko. 

9. mája 2017

Koordinátorka kampane Jedlo pre život Katarína Juríková, Greenpeace Slovensko.

 

V roku 2013 Slovensko hlasovalo proti obmedzeniu používania neonikotínoidov a Greenpeace teraz žiada od ministerky jasné stanovisko, že pri najbližšom rokovaní o ich zákaze v máji Slovensko tento zákaz podporí. 

Neonikotínoidy sú najpoužívanejšie insekticídy (pesticídy, ktorých cieľom je zlikvidovať hmyz) na svete. Najviac sa používajú na morenie osiva, sú rozpustné vo vode a cez korene sa dostavajú do celej rastliny. Spájajú sa s masovými otravami včiel, no vysoké riziko pre včely a iné opeľovače predstavujú  aj v nízkych koncentráciách. Môžu spôsobiť, že včely sú dezorientované a nevedia nájsť cestu späť do úľa, narúšajú ich schopnosť rozoznávať kvety, narušujú ich stravovacie návyky, znižujú imunitu a ich schopnosť dochovať kráľovnú. Aj v prípade, že tieto látky nespôsobia priamo otravu včiel, môžu viesť ku kolapsu celých kolónií.