Výzva premiérovi – ľudia chcú obnoviteľné zdroje a úspory energie

Tlačová správa - 19. júna, 2014
Spolu s otvoreným listom Greenpeace na úrade vlády odovzdal aj balóny so symbolom jadrovej energie a CO2 a transparentmi upozornil na potreby riešenia problémov energetickej bezpečnosti. Environmentalisti tak pripomenuli odmietavý postoj vlády k ambicióznejším klimatickým a energetickým cieľom EÚ pre rok 2030 a riziká, ktoré so sebou prináša návrh novej Energetickej politiky, o ktorom bude v skorej dobe rokovať slovenská vláda.

„Vyzývame premiéra, aby sa zameral na dlhodobé a udržateľné riešenia našej energetickej bezpečnosti, medzi ktoré nepatrí uhoľná ani jadrová energetika a rovnako ani diverzifikácia dodávok zemného plynu. Podpora a rozvoj týchto znečisťujúcich technológií naďalej udržuje našu takmer 90 % energetickú závislosť na dovozoch zo zahraničia a tým aj zraniteľnosť pri podobných krízach, akú práve sledujeme v spojitosti s Ukrajinou a Ruskom,“ koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko uviedol Pavol Široký

Už budúci týždeň budú premiéri krajín Vyšehradskej štvorky rokovať v Budapešti a následne prebehne samit hláv štátov EÚ v Bruseli, kde bude témou aj energeticko-klimatický balíček opatrení. Jeho súčasťou sú ciele pre EÚ do roku 2030, ktoré by mali napomôcť znižovať následky klimatickej zmeny.

„Len stratégia, ktorej prioritou je dosahovanie energetických úspor a rozvoj obnoviteľných zdrojov energií, významne zníži našu závislosť na dovážanej energii z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. Takáto stratégia by tiež so sebou priniesla viac pracovných miest než ďalšie investície do dodávok fosílnych palív,“ píše sa v otvorenom liste predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorý podpísali riaditelia kancelárií Greenpeace v krajinách V4. Rovnaký list dostanú všetci premiéri krajín V4.

Podľa Greenpeace z pohľadu ochrany obyvateľov pred klimatickou zmenou a zabezpečenia energetickej bezpečnosti krajiny nie je konanie Vlády SR v oblasti energetiky dobrým znamením. Naznačuje to aj návrh Energetickej politiky SR, ktorá je v príkrom rozpore so smerovaním progresívnych krajín v EÚ a navrhovanými cieľmi pre rok 2030.

Rovnako je v kontraste s tým, ako si riešenie energetickej bezpečnosti predstavujú občania Slovenska. Podľa prieskumu agentúry IPSOS(1) si takmer tri štvrtiny obyvateľov SR myslí, že zvyšovanie produkcie energie z obnoviteľných zdrojov povedie k nižšej závislosti krajiny od dovozu energií zo štátov mimo EÚ. K rovnakému cieľu povedie podľa 70 % občanov aj obmedzovanie plytvania s energiami. 82 % ľudí si myslí, že by sa štáty EÚ mali dohodnúť na spoločnom a záväznom vyššom cieli pre obnoviteľné zdroje a 86 % súhlasí s cieľmi pre úspory energie.

Organizácia Greenpeace dlhodobo apeluje na slovenskú vládu, aby v rámci EÚ podporila prijatie cieľa 45 % podielu obnoviteľných zdrojov do roku 2030, úspory energie na úrovni -40 %(2) a zníženie emisií o 55 %(3).

(1)     http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/publikacie/Prieskum-verejnej-mienky-IPSOS---Slovensko/

(2)     V porovnaní so spotrebou energií v roku 2005.

(3)     V porovnaní s emisiami v roku 1990.

 

Kategórie