Zatiaľ sú to viac slová, ako činy...

Reakcia Greenpeace Slovensko v súvislosti s dnešnou kontrolnou návštevou predsedu vlády SR Roberta Fica na MŽP SR.

Tlačová správa - 28. novembra, 2012
Organizácia Greenpeace privítala dnešné vyhlásenie premiéra R. Fica, že po stabilizáciu rezortu MŽP SR by sa ministerstvo malo postupne sústrediť na veci koncepčného charakteru. Environmentalisti však premiérovi a vedeniu MŽP SR kriticky pripomínajú, že už za prvé mesiace pôsobenia Vláda SR nevyužila viaceré konkrétne príležitosti, ako naplniť programové vyhlásenie vlády v oblasti životného prostredia.

„Deklarácie z programového vyhlásenia vlády o vytvorení uceleného systému podpory tzv. zeleného ekonomického rastu, environmentálneho rozvoja spoločnosti, či účinných opatreniach na znižovanie tempa a zmierňovanie následkov klimatických zmien zostávajú zatiaľ iba vo forme deklarácií, bez konkrétneho obsahu. Vláda SR a MŽP SR zatiaľ nevyužili príležitosť, aby v rezorte naštartovali dôležité systémové zmeny a prípravu zásadných koncepčných materiálov, akým by mala byť napríklad nová Environmentálna politika SR,“ konštatoval riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman.

Environmentalisti tiež kriticky vnímajú, že vláda práve v týchto dňoch predložila do NR SR zákon o obchodovaní s emisnými kvótami, na základe, ktorého vôbec nie je jasné, či financie z predaja emisií budú následne investované do oblasti životného prostredia. Zákon v tejto podobe umožňuje dvom ministrom dohodnúť sa každý rok, či peniaze od znečisťovateľov dajú na krytie deficitu štátneho rozpočtu, alebo ich veľkú časť poskytnú veľkým znečisťovateľom a fosílnemu priemyslu.

„V čase krízy, keď všade chýbajú financie, sa vláda rozhodla, že balík približne 100 miliónov euro, ktoré Slovensko môže ročne získať z predaja emisných kvót roztopí na krytie dier v štátnom rozpočte a na podporu veľkých znečisťovateľov. Obávam sa, že vláda týmto rozhodnutím  premrhala jedinečnú šancu podporiť program, ktorý by napĺňal deklarácie z programového vyhlásenia a podporil zelený rast a zamestnanosť. Takýto environmentálny a protikrízový program v Nemecku a v Českej republike stimuloval zamestnanosť, občanom pomohol znížiť účty za energie a prejavil sa pozitívne aj na znížení emisií skleníkových plynov. Žiaľ nevidím žiadnu inú príležitosť, ako by vláda mohla v tomto volebnom období zafinancovať a tým naplniť svoje deklarácie o podpore prechodu na tzv. zelenú, trvalo udržateľnú ekonomiku a zelenú zamestnanosť,“ dodal Rizman.

Environmentalisti privítali, že Vláda SR už deklarovala vodu, ako surovinu strategického významu. Rovnako sa však obávajú, aby deklarácia neskončila len pri pekných slovách. V tejto súvislosti upozorňujú, že viaceré avizované projekty v oblasti budovania produktovodov (napr. plánované prepojenie ropovodu Družba na rakúsku rafinériu OMV vo Schwechate), či plánovaná ťažba zlata a jeho následné lúhovanie pomocou kyanidových roztokov, ktorým niektoré ministerstvá vyjadrili podporu, sú v rozpore so záujmami ochrany vôd a zdrojov pitnej vody.