Žiadna verejná diskusia o Energetickej politike SR sa nekonala!

Tlačová správa - 3. júna, 2013
Proces, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo za verejnú diskusiu, bol podľa Greenpeace iba formálny proces založený na elektronickom zasielaní pripomienok, ale rozhodne nie diskusia.

Greenpeace poslal ministrovi hospodárstva SR otvorený list, v ktorom reaguje na spôsob, akým prebiehala diskusia k Návrhu energetickej politiky SR. Organizácia v liste ministrovi Malatinskému píše, že to, čo jeho rezort vyhlásil za verejnú diskusiu, bola nepodarená paródia na proces pripomienkovania. Environmentalisti žiadajú skutočnú verejnú diskusiu o budúcnosti slovenskej energetiky, ktorá ovplyvňuje kvalitu života všetkých občanov SR a mnoho kľúčových oblastí fungovania štátu od ekonomiky, cez regionálny rozvoj, až po ochranu životného prostredia.

„Rozhodli sme sa, že nebudeme sekundovať MH SR v jeho neférovej hre so slovenskou verejnosťou. Ministerstvo vyhlásilo proces verejnej diskusie k Návrhu energetickej politiky SR bez jasných pravidiel, tak, že o tomto procese verejnosť nevedela a vo formáte, ktorý od začiatku nebol diskusiou a ani žiadny dialóg neumožňoval. To všetko v extrémne krátkom čase. Mali sme záujem zúčastniť sa na serióznom procese, ale za týchto podmienok to nebolo možné,“ konštatoval riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo16. mája 2013 na svojej internetovej stránke štvorriadkovú informácií o tom, že rezort predkladá na verejnú diskusiu Návrh energetickej politiky SR. Verejnosť dostala na preštudovanie a vyjadrenie sa k 88 stranovému odbornému materiálu dva týždne s tým, že svoje pripomienky mohla do 31. mája 2013 zaslať na e-mailovú adresu pracovníka MH SR.

Podľa Greenpeace Slovensko nemožno proces, ktorý 16. mája 2013 spustilo MH SR považovať za verejnú diskusiu z viacerých dôvodov, ktoré popisuje vo svojom liste ministrovi.

„Žiadne informácie, žiadne verejné podujatia, žiadna diskusia v médiách, žiadna možnosť pre občanov priamo sa pýtať a dostať odpovede. Výsledok je jasný, žiadna verejná diskusia sa nekonala. Energetická politika je ale významný strategický dokument. Sme presvedčení, že materiál tohto významu, ktorý bude ovplyvňovať smerovanie našej energetiky najbližších 20 rokov, nemôže MH SR pripraviť potichu, iba v úzkom kruhu spriaznených, starostlivo vybraných subjektov,“ dodal Rizman.

Organizácia Greenpeace v tejto súvislosti vyzvala ministra hospodárstva T. Malatinského, aby vyhlásil nový proces a skutočnú verejnú diskusiu o Návrhu energetickej politiky SR, ktorá by umožnila všetkým občanom a subjektom, ktoré o to budú mať záujem vyjadriť sa k vládnym energetickým plánom.