Ťažba zlata nemusí hroziť len v Detve!

Väčšinu prieskumných území na zisťovanie prítomnosti zlatých rúd v SR majú pod kontrolou zahraničné ťažobné spoločnosti.

Tlačová správa - 31. januára, 2011
Banské spoločnosti mali k 1. januáru 2011 registrované povolenia na prieskum zásob zlata v 23 oblastiach Slovenskej republiky. Celková rozloha týchto území, ktoré sa nachádzajú najmä na strednom a východnom Slovensku, predstavuje viac ako 755 kilometrov štvorcových. Väčšinu licencií na prieskum slovenských zásob zlata vlastnia cez svoje dcérske spoločnosti firmy z Austrálie, Cypru, Kanady, Ruska a Veľkej Británie.

Príroda nad zlato či zlato nad prírodu?

"Znepokojuje nás aktivita zahraničných prieskumných a ťažobných firiem, ktoré hľadajú všetky možnosti, ako sa dostať k zvyškovým zásobám zlata v SR. Či už ide o Kremnicu, alebo teraz aktuálne o Detvu, chceme upozorniť, že ťažba zlata by predstavovalo mimoriadne riziko pre životné prostredie. Vo väčšine oblastí, kde sa momentálne realizuje prieskum zlata totiž prichádza do úvahy, kvôli nízkemu obsahu zlata v rude, len ťažba prostredníctvom rozsiahlych povrchových baní a následná úprava rúd pomocou tzv. kyanidového lúhovania. V oboch prípadoch ide o sporné a environmentálne rizikové postupy", uviedol riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman.

Britská spoločnosť ORTAC Resources kontroluje prostredníctvom svojich troch dcérskych spoločností - Stephan Gold, s.r.o., Bellmin, s.r.o a Kremnica GOLD, s.r.o. až 9 slovenských prieskumných území zameraných na zisťovanie prítomnosti zlatých rúd.  Briti robia prieskum na dvoch prieskumných území na južnom Zemplíne ale tiež v Cinobani, v Ruskej Bystrej, na Smolníku, v Porube pod Vihorlatom a tiež v lokalite obce Zlatá Baňa, v okrese Prešov. Prostredníctvom firmy Kremnica Gold, ktorú ORTAC kúpil od kanadskej firmy Tournigan, kontrolujú aj prieskumné územie pri obci Lutila v blízkosti Kremnice a tiež v oblasti Vyhne.

Cyperská spoločnosť EMED kontroluje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Eastern Mediterranean Resources Slovakia, s.r.o. "zlaté" prieskumné územia v oblastiach Prochot, Veľké Pole, Hodruša a nad mestom Detva.

Kanadská spoločnosť Tournigan Energy Ltd. kontroluje cez svoju dcérsku spoločnosť Ludovika Energy prieskumné územie pri obci Víťaz.  V rovnakej lokalite sú však aktívni aj Austrálčania. Austrálska spoločnosť GBE Exploration PTY LTD kontroluje prostredníctvom spoločnosti Crown Energy, s.r.o. prieskumné územie Víťaz II. Naopak ruskí investori robia prieskum prostredníctvom firmy Fusion, Advanced Research Group, s.r.o. v oblasti Píla, okres Lučenec.

Od roku 2007 platia v SR obmedzenia povoľovania ťažby a úpravy zlata pomocou kyanidu. Zmenu zákona sa vtedy podarilo presadiť aktivistom z Kremnice a environmentalistom z organizácie Greenpeace. Platí, že v prípade povoľovania ťažby zlata kyanidovou metódou musia dať s touto aktivitou súhlas dotknuté obce a príslušný VÚC . Ak súhlasné stanoviská nedajú, v tom prípade sa ťažba zlata kyanidovým lúhovaním nepovoľuje.

Organizácia Greenpeace však dlhodobo presadzuje zákaz kyanidového lúhovanie pri ťažbe zlata v SR. Obdobný zákaz už legislatívne zaviedli napríklad v Českej republike, Nemecku Maďarsku a Grécku.

Tagy