Biely vrch ohrozuje ťažba zlata!

Z výsledkov geologického prieskumu vyplýva, že zlato by sa nad Detvou dalo ťažiť iba pomocou nebezpečného kyanidu.

Tlačová správa - 18. septembra, 2008
Organizácia Greenpeace upozorňuje, že výsledky geologického prieskumu prítomnosti zlata v lokalite Biely vrch, nad mestom Detva, ktorý minulý týždeň publikovala spoločnosť Emed Mining z Cypru, vôbec nie sú take optimistické, ako uvádza investor. Spoločnosť uviedla, že jeden z prieskumných vrtov obsahoval priemernú mineralizáciu 1,1 g zlata na tonu horniny. Pričom mineralizácia celej oblasti sa pohybuje od 0,2 gramu do 1,9 gramu zlata na tonu horniny obsahujúcu približne 1,2 mil. uncí zlata. Podľa environmentalistov ide o nízke hodnoty, pri ktorých je možné zlato ťažiť iba vybudovaním povrchovej bane a za použitia kontroverznej metódy tzv. kyanidového lúhovania.

Príroda nad zlato či zlato nad prírodu?

"Výsledky geologického prieskumu na Bielom vrchu sú alarmujúce. Mineralizácia v tejto lokalite dosahuje nízke hodnoty. Aby bola prípadná ťažba vôbec rentabilná, pri obsahu zlata do 2 g na tonu horniny je možné ťažiť iba povrchovým spôsobom a za použitia technológie kyanidového lúhovania", povedala Mgr. Kateřina Věntusová, kampanierka Greenpeace. Ako dodala,  povrchovou ťažbou však vzniká v krajine kráter, častokrát aj s kilometrovými rozmermi. Problémom zostáva aj odpad z ťažby kyanidom, ktorý sa uskladňuje v podobe trvalo zavodňovaného kalu, kde hrozí pretrhnutie hrádzí a kontaminácia okolia nebezpečnými chemikáliami.

Kyanidové lúhovanie pri ťažbe zlata je zakázané vo viacerých krajinách Európy, napríklad v Českej republike, Nemecku a Grécku. Na Slovensku je podľa banského zákona na povolenie ťažby nutný súhlas dotknutých obcí a VÚC.  

"Investori zo zahraničia vnímajú Slovensko ako krajinu s veľkými možnosťami na ťažbu zlata. Ako zásadný problém vnímame súčasnú legislatívu a poplatky na prieskum, ktoré sa od okolitých krajín výrazne líšia", uviedla Mgr. Kateřina Věntusová z Greenpeace.

Banské spoločnosti mali k 1. januáru 2008 registrované povolenia na prieskum zásob zlata v 38 oblastiach SR. Prieskumné územia sú lokalizované hlavne na strednom a východnom Slovensku. Licencie na 7 území (napr. v blízkosti Detvy a Banskej Štiavnice) kontroluje firma EMED Mining z Cypru. V súčasnosti prebiehajú prieskumy na troch územiach z celkovej rozlohy 1107 km2. Sú to oblasti Slatinské Lazy, Kráľová a Biely vrch.

Tagy