Greenpeace protestoval v kanadskom sídle firmy Tournigan Gold

Environmentalisti počas valného zhromaždenia varovali akcionárov Tournigan Gold Corporation, že im vedenie firmy nehovorí pravdu o skutočnom stave projektov v SR.

Tlačová správa - 4. februára, 2007
Organizácia Greenpeace usporiadala v piatok 2. februára v kanadskom meste Vancouver protestnú akciu pred budovou, v ktorej sídli vedenie spoločnosti Tournigan Gold Corporation. Práve v čase ochranárskej akcie sa v budove konalo valné zhromaždenie akcionárov firmy. Aktivisti upozornili na sporné projekty plánovanej ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach a v blízkosti Spišskej Novej Vsi, ako aj na pripravovaný projekt povrchovej ťažby zlata v Kremnici.

Organizácia Greenpeace usporiadala v piatok 2. februára v kanadskom meste Vancouver protestnú akciu pred budovou, v ktorej sídli vedenie spoločnosti Tournigan Gold Corporation. Aktivisti upozornili na sporné projekty plánovanej ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach a v blízkosti Spišskej Novej Vsi, ako aj na pripravovaný projekt povrchovej ťažby zlata v Kremnici.

Greenpeace akcionárov informoval, že tieto projekty predstavujú neprípustné riziko pre obyvateľstvo a životné prostredie. Environmentalisti zároveň akcionárov firmy varovali, že vedenie firmy nehovorí pravdu o skutočnom stave svojich aktivít v SR.

"Tournigan sa snaží prezentovať svojím akcionárom a investorom slovenské projekty ako veľmi sľubné. V skutočnosti sú však všetky kľúčové projekty tejto firmy v SR mimoriadne rizikové a ich realizácia je veľmi otázna. V Kanade však o odpore verejnosti a politikov v dotknutých regiónoch nevedia. Tournigan nielenže túto skutočnosť tají, ale dokonca uvádza nepravdivé údaje, napríklad o tom, že už získal ťažobné povolenie na Jahodnej.1) Sme tu preto, aby sme investorom ukázali reálny obraz veci", povedal v kanadskom Vancouveri Jan Beránek, koordinátor energetickej kampane Greenpeace Slovensko.

Aktivisti Greenpeace rozdávali akcionárom materiál s názvom "Desať faktov, ktoré by ste mali vedieť o ťažobných projektoch na Slovensku, ale vedenie má strach vám ich povedať". Materiál sumarizuje a vysvetľuje, ako plány Tourniganu narážajú na obrovský odpor verejnosti, keď napr. petície proti ťažbe podpísalo už vyše 32 000 občanov.  Spáva informuje i o tom, že uránové projekty jednohlasne odmietlo zastupiteľstvo mesta Košice, župan Košického VÚC, mesto Spišská Nová Ves a proti projektu ťažby zlata sa vyjadrilo zastupiteľstvo mesta Kremnica.

Pätnásť aktivistov Greenpeace rozvinulo pred budovou, kde firma Tournigan Gold Corporation sídli, transparent s anglickým nápisom "Tournigan: Neničte Slovensko, nepodvádzajte akcionárov!" Predstavitelia Greenpeace, medzi nimi aj koordinátor energetickej kampane Greenpeace na Slovensku Ján Beránek, sa priamo zúčastnili otvorenia valného zhromaždenia akcionárov. Využili totiž plnú moc k zastupovaniu jedného z európskych akcionárov firmy. 

Poznámky:

1) Obvodný banský úrad v Košiciach prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru na Jahodnej a stanovil firme Tournigan lehotu do 31.12.2007 k predloženiu výsledkov verejného posúdenia dopadov projektu na životné prostredie podľa zákona EIA.

Kategórie