Jadrová energia – najdrahší spôsob ako uvariť vodu

Tlačová správa - 16. januára, 2014
Greenpeace označil tvrdenia Ministerstva hospodárstva SR o jadrovej energii ako nákladovo najvýhodnejšom spôsobe výroby elektrickej energie za zavádzajúce a nepodložené. Podľa aktivistov ide len o ďalšiu propagandu technológie, ktorá odďaľuje Slovensko od prechodu na progresívne technológie, upevňuje jeho energetickú závislosť a do budúcna ekonomicky zaťažuje občanov. Ekonomické analýzy zo zahraničia podľa Greenpeace jasne ukazujú, že sa jadrová energia stáva najdrahším spôsobom, ako uvariť vodu.

„Netušíme, na základe akých výpočtov tvrdí ministerstvo, že jadrová energia je najlacnejšou, keďže cenu energie z Mochoviec prevádzkovateľ nezverejňuje a vo zverejnenom dokumente analýzy a výpočty už tradične chýbajú. Už v súčasnosti však vieme povedať, že je elektrina z nových jadrových zdrojov drahšia ako z niektorých obnoviteľných zdrojov [1] a tento trend bude narastať [2]. Nehovoriac o tom, že do súčasnej ceny ešte nie je zarátané konečné riešenie uskladnenia jadrového odpadu, kde sa v súčasnosti ráta len s odhadmi a nie reálnymi sumami,“ povedal koordinátor kampaní Greenpeace Pavol Široký.

Podľa Greenpeace sú poplatky prevádzkovateľov jadrových elektrární do Národného jadrového fondu príliš nízke. Každoročne sa tak súčasný deficit na úrovni 2,1 miliardy eur zvyšuje o desiatky miliónov eur. Odhadované náklady na prípadné úložisko 3,6 mld. eur je podľa Pavla Širokého čisté zavádzanie.

„Cena jadrovej energie sa javí ako nízka vďaka nízko nastaveným poplatkom do Národného jadrového fondu, chýbajúcim detailným ekonomickým analýzam, nedostatočnej zodpovednosti prevádzkovateľov za prípadné jadrové škody a iným skrytým dotáciám. Problémy jadrovej energetiky však v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci vo vysokých cenách elektriny alebo cez štátny rozpočet,“ dodal Pavol Široký.

Podľa Greenpeace netreba zabudnúť ani na to, že poplatky do  NJF sa platia bez ohľadu na zdroj energie, takže výrobcovia z nejadrových zdrojov dotujú problémy, ktoré nespôsobili. Navyše export elektriny nie je týmito poplatkami zaťažený, takže zahraniční odberatelia „slovenskej“ elektriny sú pred občanmi a firmami na Slovensku neprávom zvýhodnení.[1] Od 1.1.2014 je výkupná cena elektriny z vetra 70,30 Eur/MWh, slnečnej energie 98,94 Eur/MWh, cielene pestovanej biomasy 92,09 Eur/MWh (http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/vyhl_221-2013.pdf). Slovenské elektrárne cenu elektriny z Mochoviec nezverejňujú. Portál elektrickaenergia.sk odhaduje, že Mochovce 1,2 vyrábajú elektrinu za 90,00 Eur/MWh (http://www.elektrickaenergia.sk/cena-elektriny-cennik-tarify.php), podľa Greenpeace Slovensko je skutočná cena ďaleko nad 100,00 Eur/MWh.

Kategórie