Merania radiácie v Japonsku ukazujú riziko pre zdravie ľudí

Radiačný tím Greenpeace v Japonsku zistil vysokú úroveň kontaminácie v zelenine z mesta Minamisoma.

Tlačová správa - 7. apríla, 2011
Radiační experti Greenpeace, ktorí monitorujú vplyvy havarovanej jadrovej elektrárne Fukušima, objavili vysokú úroveň kontaminácie v plodinách pestovaných na okraji mesta Minamisoma. Namerané hodnoty vyvolávajú obavy z ďalších zdravotných rizík pre obyvateľov a nedostatku oficiálnych informácií mimo 20 km evakuačnej zóny.

Radiačný tím Greenpeace meria radiáciu v okolí jadrovej elektrárne Fukušima.

Radiačný monitorovací tím Greenpeace testoval špenát a ďalšie druhy zeleniny zo záhrad obyvateľov mesta Minamisoma, odhaľujúc úroveň radiácie mnohonásobne vyššiu, než je oficiálny limit.

"V niekoľkých záhradách bola zelenina na spotrebu príliš kontaminovaná. Majiteľka záhrady s kontaminovaným špenátom nám povedala, že nedostala žiadne informácie od úradov o radiačnom riziku z pestovaných plodín, aj napriek správam, že vládne testy sa v Minamisome uskutočňujú od 18. marca," povedala expertka Greenpeace Rianne Teule, ktorá stojí v čele testovacieho tímu.

Janponská vláda vydáva surové dáta z vlastných kontrol miest mimo 20 km evakuačnej zóny, ale jej hodnotenie rizika nie je v súčasnosti podľa Greenpeace ani zďaleka dostačujúce. Ďalšie merania radiácie tímom Greenpeace v rôznych častiach mesta Minamisoma ukázali kontamináciu až 4,5 mikroSievertu za hodinu, čo kontrastuje s výsledkami z jediného oficiálneho monitorovacieho miesta v Minamisoma, ktoré ukazujú relatívne nízku úroveň kontaminácie 0,7 mikroSievertu za hodinu.

"Údaje japonskej vlády nemusia byť nesprávne, ale očividne neposkytujú všetky informácie, ani neslúžia na dostatočnú ochranu zdravia ľudí v Minamisoma. Naše merania, ktoré vykonávame medzi stanicami vládneho monitoringu, ukazujú zvýšené hladiny kontaminácie mimo oficiálnej 20 km povinnej evakuačnej zóny, ktoré predstavujú riziko pre zdravie. Ľuďom v Minamisoma bolo však len odporučené, aby zostali doma, alebo odišli dobrovoľne. Toto je neprijateľné," uviedol radiačný expert Jan van de Putte, ktorý vedie jeden z tímov Greenpeace v Japonsku.

Svoje sklamanie nad nedostatkom spoľahlivých informácií od spoločnosti TEPCO vyjadril aj starosta Minamisoma, Katsunobu Sakurai.

"TEPCO sa správalo nezodpovedne. Dôkazom toho je, že im trvalo 11 dní, aby nás po nehode kontaktovali. Vláda nám tiež neposkytla žiadne správy, ktorým dokážeme rozumieť. Žiadame vládu, aby nielen poskytla dostatok informácií o tom, čo sa stalo, ale tiež aby zabezpečila, že bude reagovať zodpovedne na možné budúce riziká," povedal Sakurai.

Ďalšie merania v regióne, napríklad vo vidieckej oblasti pri obci Tsushima, ktorá leží asi 30 km od jadrovej elektrárne Fukušima, blízko dobrovoľnej evakuačnej zóny, tiež ukázali vysokú úroveň kontaminácie až 47 mikroSievertov za hodinu. Japonské úrady tam však namerali len 32,7 mikroSievertov za hodinu. Expozícia radiácii na tejto úrovni predstavuje dosiahnutie maximálnej prípustnej dávky na rok za približne 24 hodín.

"Aj naďalej je naliehavo potrebné, aby japonská vláda poskytovala spoľahlivé údaje, ale ich aj zmysluplne tlmočila verejnosti a informovala o rizikách rádioaktívnej kontaminácie potravín a životného prostredia, aby ľudia postihnutí touto katastrofou vedeli ako chrániť svoje zdravie. Úrady musia okamžite prehodnotiť evakuačnú oblasť okolo jadrovej elektrárne Fukušima, a vziať do úvahy úrovne radiácie, ktoré boli nájdené v celom regióne," povedal Vande Putte.

Kategórie