Piatok trinásteho pre rizikové jadrové reaktory

Ochranári dnes v 23 krajinách upozornili banky medzinárodnej skupiny UniCredit, aby nefinancovali rizikové ruské reaktory!“

Tlačová správa - 13. októbra, 2006
Organizácia Greenpeace, dnes, v piatok 13. októbra, zorganizovala symbolický protest pred centrálou UniBanky, ktorá je slovenským členom medzinárodnej finančnej skupiny UniCredit. Išlo o súčasť medzinárodného protestu, ktorý v rovnakom čase prebiehal vo viac než dvadsiatich krajinách sveta. Dôvodom medzinárodných akcií je deklarovaná ochota finančnej skupiny UniCredit podieľať sa na financovaní výstavby rizikových ruských reaktorov.

Aktivisti Greenpeace pred centrálou UniBanky protestujú proti ochote finančnej skupiny UniCredit podieľať sa na financovaní výstavby rizikových ruských reaktorov.

Aktivisti Greenpeace pred centrálou UniBanky protestujú proti ochote finančnej skupiny UniCredit podieľať sa na financovaní výstavby rizikových ruských reaktorov.

Prvým konkrétnym príkladom,  pri ktorom environmentalisti žiadajú UniCredit, aby sa odmietol  podieľať na financovaní ruských reaktorov, je jadrová elektráreň Belene na severe Bulharska. Protestujúci, medzi ktorými boli aj klienti bánk skupiny UniCredit, argumentujú, že jadrová elektráreň Belene nezodpovedá deklarovanej trvalo udržateľnej politike tejto medzinárodnej finančnej skupiny. Ochranári tiež upozornili na fakt, že v prípade JE Belene ide o ruské reaktory typu VVER 1000, ktoré by z bezpečnostných dôvodov nemohli získať povolenie na prevádzku v domovských krajinách skupiny UniCredit - v Taliansku, Nemecku ani Rakúsku.

Znepokojenie mimovládnych organizácií prehlbujú aj technické problémy plánovanej výstavby a viaceré závažné procesné chyby. Napríklad doterajšie posudzovanie rizík projektu skončilo viacerými súdnymi žalobami. Kritici výstavby JE Belene tiež upozornili, že zvolená lokalita leží na tektonickom zlome, kde pred tridsiatimi rokmi pri silnom zemetrasení zahynulo dvesto ľudí.

Environmentalisti poukazujú aj na zlú bezpečnostnú kultúru v Bulharsku a nedodržiavanie predpisov. V jadrovej elektrárni Kozloduj došlo 1. marca 2006 k vážnemu incidentu, keď po poruche zlyhalo 22 zo 60 regulačných tyčí šiesteho bloku. Incident bol ohodnotený číslom 2 na medzinárodnej stupnici INES, teda ako veľmi vážny. Bývalý šéf bulharského jadrového dozoru Georgi Kaščev prirovnal fakt, že reaktor fungoval tri štvrte roka s touto technickou chybou, k autu idúcemu plnou rýchlosťou bez bŕzd. Bulharské úrady tajili incident takmer dva mesiace. Oficiálne ho priznali až 23. apríla, keď G. Kaščev o udalosti publikoval nezávislú správu.

Medzinárodná finančná skupina UniCredit sa spája s dvomi konzorciami, ktoré prejavili záujem podieľať sa na stavbe JE Belene. Nemecká dcéra skupiny, banka HVB, zvažuje finančnú podporu pre účasť Siemens-Areva v konzorciu vedenom Ruskom. Česká dcéra UniCredit Group Živnostenská Banka je súčasťou česko-ruského konzorcia aliancie Škoda.

"Vyzývame finančnú skupinu UniCredit, aby brala svoje sľuby o zodpovednom bankovníctve vážne. Podľa nášho názoru by zodpovednou alternatívou bolo zvýšenie investícií do obnoviteľných zdrojov energie, programov energetickej efektívnosti a úspor energií v Bulharsku. Bola by to rozumná investícia pre Bulharsko, aj pre túto renomovanú finančnú skupinu. UniCredit by sa mal otvorene vzdať záujmu o JE Belene," vyhlásil Jan Beránek, koordinátor energetickej kampane Greenpeace.