Riaditeľ Greenpeace odmietol vymenovanie od ministra Miškova

Minister vymenoval riaditeľa jednej z najväčších ochranárskych organizácií v SR do pracovnej skupiny pre výstavbu ropovodu bez jeho vedomia a súhlasu!

Tlačová správa - 22. decembra, 2011
Riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman dnes verejne odmietol menovanie za člena Komisie pre prípravu výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat. Za člena tejto pracovnej komisie Rizmana bez jeho vedomia a súhlasu vymenoval minister hospodárstva Juraj Miškov dňa 15.12.2011. Menovanie oznámilo MH SR riaditeľovi Greenpeace formou doporučenej poštovej zásielky odoslanej z ministerstva 19.12.2011.

„Považujem za škandalózne, že ma minister Miškov vymenoval do komisie, bez toho, aby som o jej existencii vôbec tušil a tiež bez toho, aby sa ma čo i len spýtal na môj názor, alebo súhlas s takýmto krokom. Nesúhlasíme s plánovanou výstavbou ropovodu a nemáme žiadny záujem podieľať sa práci komisie, ktorá ma pripravovať jeho výstavbu. Považujem to za zlý a veľmi nemiestny žart,“ konštatoval riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman. 

Rizman tiež považuje za škandalózne, že keď včera večer telefonicky kontaktoval sekretariát ministra hospodárstva a protestoval proti svojmu menovaniu nedostal žiadnu odpoveď. Zato dnes ráno ho vo veci včerajšej sťažnosti na MH SR priamo kontaktovali predstavitelia komerčnej firmy, ktorá má výstavbu ropovodu realizovať. 

„Je neuveriteľné, že keď človek v tejto krajine zatelefonuje na sekretariát ministra hospodárstva a položí otázku, neodpovie mu MH SR, ale o deň neskôr priamo komerčná spoločnosť zainteresovaná v projekte. To naozaj ministerstvo hospodárstva stratilo súdnosť natoľko, že dnes funguje ako sekretariát konkrétnym firmám? Ako je možné, že pracovnú komisiu, do ktorej vymenúva minister hospodárstva vybavuje za MH SR firma, o ktorej projekte má pracovná skupina rokovať,“ pýta sa Rizman.   

Tagy