Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Publikácia - 10. februára, 2010
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Author: Martin Luptak

Num. pages: 1