Dymová clona a zrkadlá

Správa

Pridať komentár
Publikácia - 5. marca, 2015
Uhoľné elektrárne sú najväčším zdrojom oxidu siričitého a emisií ortuti v Európe a jedným z najväčších priemyselných zdrojov emisií oxidov dusíka, arzénu, olova a kadmia. Znečistenie ovzdušia z európskych uhoľných elektrární spôsobilo odhadovaných 22 300 predčasných úmrtí v roku 2010, ako aj zhoršenie astmatických ochorení. Zároveň prispieva k nebezpečným úrovniam ortuti v krvi tisícov detí narodených v Európe. Na Slovensku podľa štúdie Greenpeace Tichí zabijaci zomrie ročne predčasne kvôli znečisteniu z uhlia asi 552 ľudí.

9. marca 2015

Mediálny brífing: http://bit.ly/1GxaVYN

Európska únia práve teraz aktualizuje  normy znečistenia ovzdušia priemyselných zariadení, vrátane uhoľných elektrární. V marci 2015 sa očakáva, že proces navrhne definície najlepších dostupných techník (BAT) a súvisiace limity znečistenia. BATy sú definované v tzv. referenčných dokumentoch (BREF). Očakáva sa, že členské štáty EÚ budú hlasovať o návrhu do konca tohto roka, po ktorom nasleduje formálne prijatie začiatkom roku 2016. Nové definície najlepších dostupných techník a súvisiacich emisných limitov musia byť zahrnuté do aktualizovaných povolení v oblasti životného prostredia do štyroch rokov od prijatia.

Celú správu si môžete stiahnuť tu: 

Dymova clona ENG

Kategórie
žiadne komentáre Pridať komentár

Pridať komentár 

Ak chcete písať komentáre, musíte byť prihlásený