Energetická [R]evolúcia 2012

Publikácia - 6. júna, 2012
Energetická [R]evolúcia 2012 prináša základnú konzistentnú cestu, ako chrániť našu klímu: posunúť svet od miesta, kde je teraz, na miesto, kde potrebujeme byť odstavovaním fosílnych palív a znižovaním emisií CO2 pri zachovaní energetickej bezpečnosti. (po anglicky)

6. júna 2012 Energetická [R]evolúcia 2012

ER 2012 © Greenpeace

 

Energetická [R]evolúcia 2012

Kategórie