Fatálna chyba - pozícia Európskej rady na autorizáciu v rámci REACHu.

Publikácia - 10. mája, 2006
Európska únia sa odhodlala k jednej z najväčších a najpodstatnejších reforiem v oblasti chemikálií v poslednom desaťročí. Chystá sa zjednotiť množstvo predpisov, ktoré regulujú chemické látky do jedného systému pod názvom Regulácia, Evaluácia (hodnotenie) a Autorizácia (schválenie) a obmedzenie Chemických látok (REACH), Cieľom je okrem iného podpora inovácie a konkurencieschopnosti chemického priemyslu a taktiež ochrana životného prostredia a zdravia ľudí pred nebezpečnými chemikáliami.

Author: Katerina Ventusova

Num. pages: 3

Fatalna_chyba

Kategórie
Tagy