Infolisty 3/2006 - Černobyľ, 1986 - 2006

Publikácia - 21. apríla, 2006
Černobyľ - výročie, ktoré môže byť len ťažko dôvodom na oslavu. Aj po dvadsiatich rokoch je okolie jadrovej elektrárne Černobyľ nebezpečne kontaminované rádioaktivitou. Tisíce ľudí stále trpia bolestivými chorobami z ožiarenia. Títo ľudia nikdy nezabudnú na to, čo sa stalo a nikdy nebudú podporovať jadrovú energiu.

Infolisty 3/2006

Author: Martin Luptak

Num. pages: 6

IL_2006_3_PDF

Tagy