Klimatická akcia v srdci Európskej energetickej únie

Briefing pre médiá

Publikácia - 25. februára, 2015
Európska komisia by mala 25.februára podľa očakávaní zverejniť svoj plán pre Európsku energetickú úniu. Tento nelegislatívny dokument stanoví Európskou komisiou navrhované priority pre EÚ v oblasti energetickej a klimatickej politiky v počas nasledujúcich dvoch rokov.

.

150223-BriefingPreMedia-EnergetickaUnia