Komentár k programovému vyhláseniu vlády

Publikácia - 4. mája, 2012
Postrehy organizácie Greenpeace k Programovému vyhláseniu vlády SR na roky 2012 - 2016 k oblastiam týkajúcich sa životného prostredia.

18 strán.

Komentár k programovému vyhláseniu vlády