Pesticídy a naše zdravie

Obavy rastú

Pridať komentár
Publikácia - 13. mája, 2015
Od roku 1950 sa celosvetová populácia zdvojnásobila, ale plocha poľnohospodárskej pôdy, ktorá ju má uživiť, narástla len o 10 %. Je tu teda obrovský tlak, aby pôda prinášala veľké množstvo potravy pri nízkych nákladoch. Táto pôda sa pritom stále viac znehodnocuje, keďže z nej pri pestovaní ubúdajú živiny. Veľké komerčné poľnohospodárske systémy sa naďalej spoliehajú na krátkodobé riešenie pomocou externých vstupov – hnojív a pesticídov.

V 50. rokoch 19. storočia sa syntetické pesticídy začali v priemyselnom poľnohospodárstve všeobecne používať po celom svete. Časom, v dôsledku rozšíreného a opakovaného používania alebo dlhej doby ich odbúravania, sa mnohé z týchto látok začali v našom životnom prostredí vyskytovať vo veľmi vysokej miere. Existujú prípady, keď je doba odbúravania až taká dlhá, že niektoré látky, ktoré boli zakázané už pred niekoľkými desaťročiami, vrátane DDT a jeho vedľajších produktov, sa dnes bežne nachádzajú v životnom prostredí.

Za posledných 30 rokov sa výskum vplyvu pesticídov exponenciálne zvýšil, čo je reakciou na dlhú dobu odbúravania a potenciálne riziká pre voľne žijúce živočíchy (Köhler a Triebskorn, 2013). Dnes je jasné, že tieto účinky majú obrovské dôsledky a je ich mnoho. Za rovnaké obdobie rýchlo expandoval aj vedecký výskum účinkov pesticídov na ľudské zdravie a mechanizmov ich účinku. Štúdie odhalili štatistické súvislosti medzi vystavením organizmu pesticídom a zvýšeným rizikom vrodených vývojových chýb, neurologických a imunitných ochorení a niektorých druhov rakoviny.

Dokázať však s konečnou platnosťou, že vystavenie organizmu určitým pesticídom spôsobuje ochorenie alebo inak na človeka vplýva, predstavuje veľkú výzvu. V populácii neexistujú žiadne skupiny ľudí, ktoré by vôbec neboli vystavené pesticídom. Väčšina chorôb má zároveň mnoho príčin, preto je posúdenie vplyvu na verejné zdravie značne zložité (Meyer-Baron et al., 2015). Navyše, väčšinou sú ľudia v každodennom živote vystavení komplexným a neustále sa meniacim zmesiam chemických látok, nielen pesticídom, a to prostredníctvom rôznych ciest. Pesticídy ďalej prispievajú k tejto toxickej záťaži.

Celú štúdiu v angličtine nájdete tu: http://bit.ly/1KJ0FeL 

Pesticidy_a_zdravie_SK_FINAL

Kategórie
žiadne komentáre Pridať komentár

Pridať komentár 

Ak chcete písať komentáre, musíte byť prihlásený