Prieskum verejnej mienky IPSOS - Slovensko

Publikácia - 18. júna, 2014
Názor občanov SR na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a obmedzenie plytvania. Jún 2014

V reakcii na rusko-ukrajinskú krízu sa téma našej energetickej závislosti stalo témou intenzívnej debaty na európskej úrovni. Organizácia Greenpeace požiadala o prieskum verejnej mienky nezávislej agentúre Ipsos. Cieľom prieskumu je zistiť, ako si verejnosť spája témy energetickej nezávislosti s rozvojom obnoviteľných zdrojov energie a hospodárskym využívaním energie a či by verejnosť podporovala v tejto oblasti spoločnú reakciu EÚ a či vníma našu závislosť na Rusku ako problém.

Ipsos pro Greenpeace_report SK

Kategórie