Chemické látky v Európe: Od záťaže minulosti k vízii budúcnosti

Publikácia - 21. septembra, 2006
Hoci Európska únia je jedným z najväčších výrobcov chemikálii na svete, stále ešte nepoznáme nebezpečenstvo súvisiace s drvivou väčšinou teraz vyrábaných a obchodovaných chemikálií – s ich pretrvávaním v životnom prostredí, toxicitou a dopadom na ľudské zdravie.

Author: Katerina Ventusova

Num. pages: 5

REACH_vysvetlenie

Kategórie
Tagy