Súhrn otázok a odpovedí na MŽP

Príloha k tlačovej správe zo dňa 11.4.2017

Publikácia - 11. apríla, 2017
Dňa 1. marca 2017 zaslala organizácia Greenpeace Slovensko ministerstvu životného prostredia infožiadosť, prostredníctvom ktorej žiadala sprístupniť nasledujúce informácie.

Viď PDF dokument nižšie.

2017.04.11_GPSK_priloha k TS_odpovedeMZP