Voľby 2012 - ovzdušie - biodiverzita - odpady - doprava

Publikácia - 1. marca, 2012
Prehľad odpovedí dvanástich politických strán kandidujúcich vo voľbách v roku 2012 na dotazník Greenpeace a Centra pre trvaloudržateľné alternatívy - CEPTA.

Voľby 2012

Biodiverzita, doprava, odpady a ovzdušie

 

Odpovede na okruhy otázok o ovzduší, biodiverzite, opadoch a doprave.

Voľby 2012 - ovzdušie - biodiverzita - odpady - doprava

Kategórie