Voľby 2012 - enviropolitika -zelený rast - participácia

Publikácia - 1. marca, 2012
Prehľad odpovedí dvanástich politických strán kandidujúcich vo voľbách v roku 2012 na dotazník Greenpeace a Centra pre trvaloudržateľné alternatívy - CEPTA. Odpovede na otázky v okruhoch enviropolitika, zelený rast a participácia.

NRSR

Voľby 2012 a životné prostredie

 

Odpovede na otázky v okruhoch enviropolitika, zelený rast a participácia.

Voľby 2012 - enviropolitika - zelený rast - participácia

Kategórie