Vyhlásenie (2 percentá z dane)

Publikácia - 19. februára, 2016
V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015.

Stiahnuť nižšie: 

Vyhlasenie

Kategórie