Výzva mimovládnych organizácií predsedovi vlády Robertovi Ficovi

Čas na rozhodnutie o budúcnosti EÚ v oblasti klímy a energie

Publikácia - 21. októbra, 2014
Verejná výzva Klimatický a energetický rámec pre rok 2030 a stratégia energetickej bezpečnosti EÚ

.

141021-Vyzva-PredsedaVlady-2030-MVO_GPSK