Ako nakupovať bez GMO? Sprievodca spotrebiteľa, 2. vydanie.

Publikácia - 27. mája, 2005
Bezpečnosť potravín sa v poslednej dobe stala jednou z horúcich tém. Pesticídy, mnohé „éčka“, ale aj geneticky modifikované organizmy (GMO) sa stali nežiaducim tovarom v našich nákupných košíkoch. Môžeme ešte niečo zmeniť na tejto novodobej kontaminácii potravín, ktoré nakupujeme?

Sprievodca spotrebiteľa - Ako nakupovať potraviny bez GMO?

Author: Mgr. Martina Badidová

Executive summary: Milá čitateľ ka, milý čitateľ! Bezpečnosť potravín sa v poslednej dobe stala jednou z horúcich tém. Pesticídy, mnohé „éčka“, ale aj geneticky modifikované organizmy (GMO) sa stali nežiaducim tovarom v našich nákupných košíkoch. Môžeme ešte niečo zmeniť na tejto novodobej kontaminácii potravín, ktoré nakupujeme? Tento materiál prináša podrobné informácie o podstate genetickej modifikácie, o jej vplyve na prírodu a ľudský organizmus prostredníctvom GM potravín a o biopotravinách neobsahujúcich GMO. Nájdete tu tiež zoznam predajcov a výrobcov, ktorí garantujú, že nevyrábajú, nedovážajú a/ alebo nepredávajú geneticky modifikované (GM) potraviny. Kto vlastne stojí za GMO? Sú to nadnárodné spoločnosti ako Monsanto, Syngenta alebo Pioneer. Tieto veľké korporácie nám chcú nanútiť technológie, bezpečnosť ktorých ešte dostatočne nepreverili. Poľnohospodárstvo založené na genetickom inžinierstve ohrozuje životné prostredie a zdravie nás všetkých, pričom týmto firmám prináša zisk. Vy ako spotrebiteľ/ ka môžete vytvoriť najväčší tlak na potravinárske firmy a predajcov, a tým zabrániť, aby sa potraviny obsahujúce GMO nepoužívali alebo nepredávali. Rozhodnutie je vo Vašich rukách. Vy totiž vyberáte, čo vo Vašich nákupných košíkoch nakoniec zostane. Mgr. Martina Badidová Greenpeace

Num. pages: 24

ako-nakupova-bez-gmo-sprievo

Kategórie