Bazilejský dohovor

Publikácia - 19. júla, 2006
o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

Author: Martin Luptak

Num. pages: 31

bazilejsk-dohovor