Environmentálne riziká Bt plodín odolných voči hmyzu

Publikácia - 1. apríla, 2006
Geneticky modifikovaná kukurica Bt môže mať negatívny dopad na európsku voľnú prírodu. K týmto potenciálnym vplyvom patria: - vplyv na necieľové organizmy, vrátane nepriamych a dlhodobých vplyvov. - vplyv na zdravie pôdy. - vytvorenie rezistencie hmyzu na Bt a dosah na postupy udržateľného farmárstva.

Author: Martina Badidová

Num. pages: 6

enviro_rizika_BT

Kategórie