Hodnotenie výrobcov elektroniky (ENG)

Publikácia - 25. augusta, 2006
Greenpeace zverejnil štúdiu, v ktorej hodnotí výrobcov elektroniky z pohľadu požívania nebezpečných chemikálií a možnosti recyklácie.

Author: Greenpeace International

Num. pages: 3

hodnotenie_vyrobcov_elektroniky