Protokol o perzistentných organických látkach k dohovoru o ďiaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Publikácia - 19. júla, 2006

Priemyselná výroba a energetika patria k najväčším znečisťovateľom ovzdušia.

Author: Martin Luptak

Num. pages: 33

protokol-o-perzistentn-ch-orga