Vyhláška MP č. 69/2007

Publikácia - 14. augusta, 2006
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

Author: MP

Num. pages: 3

vyhlaska_mp_69

Kategórie
Tagy