Ob Svetovnem dnevu varčevanja z energijo

Včeraj smo z javno akcijo ponovno opozorili na probleme jedrske tehnologije. Danes, na svetovni dan varčevanja z energijo, dodajamo nekaj misli o pomenu varčevanja z energijo na ravni posameznika in družbe. Z zmanjšanjem rabe energije, gradnja dodatnih elektrarn ne bo potrebna.

V času, kjer nas z vseh strani spodbujajo k čim večji potrošnji na vseh področjih, obstajajo posamezniki, ki se temu upirajo in delajo ne tisto, kar je najlažje, temveč tisto, kar je prav. To so ljudje, ki varčujejo z energijo in si prizadevajo za družbene spremembe.

Posameznik lahko z doslednimi vsakdanjim ravnanjem naredi veliko. Na voljo je veliko nasvetov za zmanjšanje porabe energije, potrebna je samo želja in volja za spremembe naših navad. Ko nam varčevanje z energijo, recikliranje odpadkov, kupovanje ekoloških izdelkov in vožnja s kolesom pridejo v navado, se navežemo na ta način življenja in pozitivno vedenje postane del naših navad.

V Sloveniji z energijo ravnamo bolj potratno od povprečja članic EU. Delno je razlog v strukturi gospodarstva, kjer imamo precej energetsko intenzivne industrije, kot so na primer metalurška in papirniška industrija. Na drugi strani pa je verjetno razlog v tem, da je cena energentov (nafte, elektrike in plina) še vedno dovolj nizka, da morebitni prihranki ljudi ne motivirajo. Na srečo raste delež prebivalcev, ki varčujejo z energijo iz okoljskih razlogov, saj se zavedajo, da ima visoka raba energije poleg negativnega učinka na osebne ali družinske finance tudi škodljive vplive na okolje. Vedno več je tudi tistih, ki se zavedajo, da potrebujemo poleg aktivnih posameznikov tudi sistemske spremembe. Okoljevarstveno gibanje se krepi tako številčno kot v dometu. Podpora organizacijam, ki si prizadevamo za sistemske spremembe za bolj učinkovito rabo energije in za prehod na obnovljive vire energije, je enako pomembna kot osebni prispevek k varčevanju z energijo.

Pridruži se prostovoljcem Greenpeace v Sloveniji

Varčna raba energije je osebni angažma za pozitivne spremembe v družbi. Je prispevek k zmanjšanju škode, ki jo pridobivanje energije povzroča ljudem in naravi preko onesnaževanje zraka, voda in podnebja. Vsak, ki zavestno zmanjšuje porabo energije, je na nek način aktivist, ki s svojim prispevkom spreminja svet in je lahko ponosen nase.