Na našem planetu se že tisočletja odvijajo cikli. Voda z zraka v obliki dežnih kapljic pada na zemljo, se združuje v potoke, reke, odteče v morje, kjer izhlapi in se ponovno nahaja v zraku. S semen zrastejo zelišča, iz njih grmovja, z njih drevesa, ki na koncu življenjske dobe odmrejo in iz njih nastane »hrana«, organska snov za druga zelišča/grmovja/drevesa. Po zimi pride pomlad, za njo poletje in jesen, konec leta je zopet zima. Gledano na geološki čas, so cikli resda bolj kompleksni (izumirale so rastlinske in živalske vrste, menjavale so se podnebno vroča in hladna obdobja, pojavljali izjemni dogodki idr.), a to je že druga zgodba. Človek je geološko gledano le kratkotrajno obdobje v Zemljini zgodovini. Obnašanje človeštva na Zemlji v zadnjih desetletjih, morda dveh stoletjih, je povsem ne-naravno in ne-trajnostno – pa je res? Ali je (bil) to le še en izmed (kratkih) ciklov, kateremu bo moral slediti nov?

8. maj 2014

 
Človek je preživel več manjših podnebnih dogodkov, med katerima najbolj znana sta dva: srednjeveški optimum (»toplo obdobje«) in mala ledena doba med 15. in 18. stoletjem. Načeloma pa je bilo podnebje v zadnjih dveh tisočletjih, tj. do 20. stoletja zelo stabilno (govorimo o odstopanjih med -0,8 ºC in +0,1 ºC). V obdobju zadnjih 50 let pa je anomalija globalne temperature poskočila na +0,4 ºC  (pozor, v zadnjih 2000 let nikoli, sedaj pa večkratnik v le zadnjih 50. letih!). Trend je jasen, pa ga bo znal človek premagati? Ugotovitve najnovejšega IPCC poročila ponuja rešitve. Gledano na vse bolj intenzivne vremenske dogodke, je že to moralno vprašanje. Temu dodamo še prekomerno koriščenje naravnih surovin, onesnaženost okolja, eksponentno hitro izumiranje vrst, težave sodobnega človeka, nezanesljiva oskrba s hrano in vodo, pa dobimo še toliko bolj konkreten razlog za spremembe, za nov cikel v zgodovini človeka.


Tradicionalna, fosilna in novodobna obnovljiva energetika


Tudi energetika je prešla čez nekaj ciklov. Začelo se je s prvo obnovljivo dobo (koriščenje lesa in vodne energije). V 19. in 20. stoletju se je zgodila prva energetska revolucija, ko se je začelo izkoriščati fosilne vire energije (v obliki zgoščenih ogljikovodikov). Razmerja med stroški, dostopnostjo, tehnologijo, družbeno sprejemljivostjo in uporabnostjo, so najprej favorizirala premog, nato nafto in plin, na koncu še jedrsko energijo. 21. stoletje, katero se je šele dobro začelo, pa že sedaj velja za novo, obnovljivo dobo v energetiki. Tudi to dejstvo lahko podkrepimo s številkami in merljivimi dejstvi: trend vlaganj/stroškov, obseg gradnje, razvoj tehnologij, uporabnost, vse bolj tudi družbena sprejemljivost. Kot je pred desetletji s tal dobesedno pritekla nafta, brez večjega napora, tako so danes obnovljivi viri energije (OVE) dostopni povsod okoli nas. Na naših strehah, za našimi naselji, v bližnjih rekah in gozdovih.

Energetska [R]evolucija sega na področje zmanjšanega negativnega vpliva energetike (izpustov CO2 in drugih onesnaževal), učinkovite rabe z energijo (človek je vse do 21. stoletja stalno povečeval rabo energije) in uporabe OVE. Tehnološko gledano, je najsodobnejša fotovoltaična, se pa vse tehnologije OVE še danes hitro razvijajo (tretja generacija vetrnih elektrarn je neprimerljivo boljša in učinkovitejša od predhodnih – ni sporna z vidika hrupa, ptic, žleda ali požara). Sončne elektrarne danes proizvajajo elektriko tudi skozi oblačen pokrov, hidroelektrarne proizvajajo več energije in ne potrebujejo velikih zajezitev, mešanica OVE pa lahko zagotovi stalno in varno oskrbo z elektriko (tudi ko klasično omrežje, ki temelji na centraliziranih proizvodnih enotah, odpove – se še spomnimo februarskega žleda?). Branje svetovnih neodvisnih medijev, je dandanes za navdušenca nad novodobno energetiko, pravo »veselje« – finančna upravičenost fotovoltaike brez državnih subvencij, rekord Teksasa v vetrni energiji (10.000 MW, kar je dovolj za pet milijonov gospodinjstev), vlaganje globalnih IT podjetij v 100 % OVE oskrbo (Google, Apple, Facebook.. podjetja, ki gradijo svoj »™« na inovativnosti), CNN celo poroča o izumiranju jedrske energije in nadomeščanju »manjka« s solarnimi elektrarnami. Gradijo se vse večje koncentrirane sončne elektrarne, ki napajajo vse večja mesta. Posebej navdihujoči pa so grafikoni rasti rabe OVE na spletni strani REN21.net – najnovejše poročilo je na voljo za leto 2013. Stereotip o umazanih državah, kot sta Kitajska in ZDA, ki kurita le premog in nafto, je zdaj passé. Svet se prebuja in pomembno je, da tudi mi stopimo v nov energetski cikel.


Prilagajanje novim razmeram je nujno – uporabimo čisto in varno energijo, ki je povsod okoli nas

Mimogrede in za konec – prva dva stavka tega bloga sta osnova OVE: gonilo »turbine« je Sonce, ki direktno napaja fotovoltaiko, posredno pa poganja vodni in vetrni tok. To se na Zemlji dogaja že tisočletja, brez prekinitev, brez negativnih posledic (npr. nesreč). Energija v takšni ali drugačni obliki je povsod okoli nas, 24/7. OVE so pripravljeni na preboj in danes že prihajajo v ospredje svetovne energetske mešanice. Pomembno je, da stremimo k najboljšim možnim rešitvam in razvijamo nove tehnologije. Naj še zaključim tako, kot sem začel – cikli so del tako Zemljine, kot tudi človekove dobe. Kot trdi Darwin - ne preživi vedno najmočnejša ali najpametnejša vrsta, pač pa tista, ki se je najbolje sposobna prilagoditi novim razmeram. Razmere so nove in želim si, da bi se slovenska energetika zbudila in s tem bila sposobna stopiti v smer novodobne obnovljive energetike. Energetske strategije ne smejo več vsebovati besed, kot so »gorivo«, »uvoz energentov« ali »blok«. Jih ne potrebujemo. Uporabimo to, kar imamo!
 
Matjaž Dovečar, univ. dipl. geog.