Poročilo IPCC o vplivih podnebnih sprememb, prilagajanju in ranljivosti

Ključne ugotovitve

Objava - april 1, 2014
Drugi del poročila

Sporočilo za javnost najdete na tej povezavi.

Greenpeace briefing - ključne ugotovitve poročila IPCC WGII