Na tankem ledu - Arktika potrebuje našo zaščito

Brifing za medije

Objava - julij 3, 2013
Ljubljana, julij 2013

V nevarnosti je eden zadnjih skoraj nedotaknjenih ekosistemovna svetu: Arktika. Led na severnem tecaju se zaradi podnebnihsprememb topi hitreje, kot kjerkoli drugje na svetu. Umikanje leduzbuja skomine - multinacionalke se v iskanju novih virov nafte,plina in bogatih zalog rib prebijajo vedno globlje v Arktiko. Obenem pa vsako novo kurjenje fosilnih goriv pomeni dodatnosegrevanje podnebja - zacarani krog in temacne napovedi zaledeni paradiž in njegove prebivalce.

Greenpeace - skupaj s skorajtremi milijoni ljudi po svetu - zato zahteva vzpostavitevvarovanega obmocja okoli severnega tecaja.

Arktika - brif - SLO-koncna