Arctic Sunrise v Kopru - strokovni posvet2

Objava - marec 19, 2013
Ljubljana, 5. april 2013

Arctic Sunrise v Kopru - strokovni posvet2

STROKOVNI POSVET 19.4. - Trajnostno ribištvo in zavarovanja območja